rozhovor

Dostupné ročníky:

Čísla vydání v ročníku 2009:

Otmar Oliva: Žádné omezení jsem necítil

26.11.2009 - redakce

Akademický sochař Otmar Oliva.  |   Foto: Ivo HercíkJak to přišlo, že jste se dal na životní dráhu umělce a začal studovat na uměleckoprůmyslové škole? Měl jste inspiraci v rodině? Snad ani ne. Otec byl...

Čtenost článku: 1451


akademický sochař Otmar Oliva

26.11.2009 - redakce

  • narodil se 19. února 1952 v Olomouci
  • jeho otec byl voják 2. československého západního odboje, byl v padesátých letech vězněn a později donucen k emigraci
  • absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1972)
  • absolvoval Akademii výtvarných umění
  • za distribuci dokumentů Charty 77 byl v říjnu 1979 na 20 měsíců uvězněn
  • žije v obci Velehrad, kde má u svého rodinného domu ateliér se slévárnou
  • je ženatý, manželka Olga je povoláním překladatelka, má šest dětí
  • v roce 2009 získal od Zlínského kraje cenu Pro amicis musae za podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.