úvodem

Dostupné ročníky:

Čísla vydání v ročníku 2011:

Uvodní slovo

29.03.2011 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje
Vážení a milí spoluobčané. Tak jsme si už zvykali na jarní čas, ale dnes, tj. 10. března, kdy píši tento úvodník, se...

Čtenost článku: 808


Aktuálně

29.03.2011 - redakce

Nemocnice vybavuje kardiocentrum
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), už má připraveny prostory pro druhou angiografickou linku a RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření, jež budou součástí kardiovaskulárního centra pro dospělé. Stavební úpravy vybraných prostor v budově interní kliniky stály asi 14 milionů korun a hradí je Zlínský kraj. V druhém březnovém týdnu začala KNTB s navážením technologií a montáží přístrojů. Těch pořídí celkem 22 v celkové hodnotě téměř 60 milionů korun. Nová kardiologická angiolinka bude sloužit k moderní léčbě infarktu myokardu.
Statut kardiovaskulárního centra získala KNTB v prosinci 2009. Vznik centra výrazně zvýší počet ošetřených kardiologických pacientů. Lidé s nemocemi srdce nebudou muset jezdit k některým vyšetřením do nemocnic třeba v Olomouci nebo Brně. Nově budou lékaři dělat například detailní vyšetření poruch srdečního rytmu a jejich léčbu nebo implantaci novějších druhů kardiostimulátorů a kardioverterů – defibrilátorů.

Ocenění dárců kostní dřeně
Dvaatřicetiletý Jiří Daněk z Otrokovic a osmatřicetiletý Daniel Tobola se rozhodli darovat kostní dřeň, aby tak pomohli neznámému nemocnému člověku. Obdrželi za to ocenění a slova uznání od hejtmana Stanislava Mišáka. „Je mi ctí poděkovat vám za to, že jste se rozhodli pro takto záslužný čin, a že nejste lhostejní ke svým spoluobčanům. Velmi si toho vážím,“ poznamenal hejtman Mišák.
Na setkání s dobrovolnými dárci kostní dřeně byla přítomna také krajská radní pro oblast zdravotnictví Hana Příleská, primářka hematologicko-transfúzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati Yvetta Stavařová a dlouholetá pracovnice Nadace pro transplantaci kostní dřeně Zdena Wasserbauerová. Také poslední jmenovanou ocenil hejtman Stanislav Mišák za její záslužnou a intenzivní činnost při rozšiřování Českého registru dárců kostní dřeně, v němž je dnes něco přes 35 000 dobrovolných dárců.


Pietní akt na Ploštině
V neděli 17. dubna se uskuteční pietní akt u Národního kulturního památníku Ploština. Před 66 lety, 19. dubna 1945, byla tehdejší pasekářská osada Ploština mezi obcemi Drnovice a Vysoké Pole cílem řádění německých okupantů. Bylo zavražděno 24 lidí.
Pietní akt začíná ve 13.00. Akce se každoročně účastní nejvyšší představitele Zlínského kraje, zástupci Vlády České republiky a místních samospráv, vojenští veteráni a další.