úvodem

Dostupné ročníky:

Čísla vydání v ročníku 2010:

Úvodní slovo

27.07.2010 - redakce

Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana  Milí spoluobčané, je pro mne potěšením, že vás mohu pozdravit ze stránek Okna do kraje v době prázdnin a plného...

Čtenost článku: 510


Aktuálně

27.07.2010 - redakce

  • Podnikatel roku 2009
    Podnikatelem Zlínského kraje za rok 2009 určila výběrová komise Miroslava Mahdalíka, jednatele společnosti VOMA, s. r. o. Podnikatelkou roku Zlínského kraje se stala Veronika Záhorská - především za řídicí činnost občanského sdružení KORUNKA. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 16. července v Luhačovicích. Do této soutěže, kterou pořádá Sdružení podnikatelů Zlínského kraje, bylo letos nominováno 49 podnikajících subjektů, to je o pět návrhů více než za rok 2008. Do užšího výběru postoupilo 26 podnikatelů, z toho 18 mužů a 8 žen.
  • Kunovice mají Komunitní centrum
    V Kunovicích zahájilo provoz Komunitní centrum. Nová dvoupodlažní budova, umístěná v areálu Panského dvora, poslouží jako prostor pro městskou knihovnu s čítárnou a centrum pro matky s dětmi, to vše v prvním podlaží. V patře bude sídlit druhá část knihovny, nabízející mimo jiné také připojení k internetu, a své místo zde naleznou také kunovičtí senioři, kteří se zde budou moci pravidelně scházet. Rekonstrukce budovy Komunitního centra je druhou ze tří etap celkové obnovy Panského dvora, který je od roku 1994 kulturní historickou památkou. Při rekonstrukčních pracích proto musely být zohledněny požadavky památkářů, kteří průběh stavby pečlivě sledovali. Vše se nakonec zdárně podařilo a nové Komunitní centrum tak od dneška slouží obyvatelům Kunovic. Celkové náklady výstavby Komunitního centra v areálu Panského dvora v Kunovicích činily 24,4 milionu korun, přičemž Regionální operační program NUTS II Střední Morava poskytl dotaci ve výši téměř 17 milionů korun, zbylé finanční prostředky ve výši 7,4 milionů korun poskytly Kunovice.
  • Čistička v Hulíně byla modernizována
    Čistírna odpadních vod v Hulíně se dočkala rozsáhlé rekonstrukce a modernizace. Nyní se tak technologicky řadí k nejvyspělejším v České republice, což se přispěje ke zlepšení kvality vody v říčce Rusavě. Rekonstrukce ČOV v Hulíně byla zahájena v srpnu 2009 a dokončena letos v létě. Při financování byla využita dotace z Operačního programu životní prostředí EU ve výši přesahující 41 milionů korun, Státního fondu životního prostředí ve výší 2,5 milionu korun. Investor akce Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., poskytl zbylých 8,5 milionu korun. Celkové náklady projektu činí více než osmdesát milionů korun, které se však nijak nepromítnou do ceny vody pro odběratele.