úvodem

Dostupné ročníky:

Čísla vydání v ročníku 2010:

Uvodní slovo

28.01.2010 - redakce

Libor Lukáš | statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
Vážení a milí spoluobčané, jsem rád, že Vás mohu prostřednictvím tohoto únorového úvodníku Okna...

Čtenost článku: 586


Aktuálně

28.01.2010 - redakce

Mládí kraje
Sport a sportovní odvětví charakteristické pro mé město – to bylo hlavní tematické zaměření studentských prací šestého ročníku soutěže Mládí kraje. „Jsem rád, že se ve Zlínském kraji pořádá soutěž podporující kreativitu i nadání mladých lidí a nabízí nám pohled dnešní mládeže na svět kolem sebe,“ řekl při vernisáži těchto prací ve druhé etáži Baťova mrakodrapu hejtman Stanislav Mišák. Výstava zde byla instalována do 17. ledna. Soutěž Mládí kraje byla vypsána pro studenty 1. až 4. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a ZUŠ. Vypsána byla rovněž kategorie D určená pro ročníky 1999 – 2002. Soutěže, která byla vyhlášena v prosinci v Uherském Brodě, se zúčastnilo 25 základních škol, 16 středních škol a 9 základních uměleckých škol.

Výtěžek pomůže zdravotně postiženým
Přesně 141.714 korun. Takový je výtěžek charitativního novoročního koncertu, který na začátku ledna spolupořádá Zlínský kraj a město Zlín ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Partneři věnovali 88.500 korun, do kasiček se pak v průběhu večera vybrala částka 53.214 korun. Peníze budou nyní rozděleny na aktuální potřeby dvou organizací, které ve Zlínském kraji poskytují sociální služby rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením, a to Asociaci rodičů a přátel postižených dětí – Klubu Auxilium z Hostišové a občanskému sdružení – Středisku rané péče Educo Zlín. Koncert zahájil hejtman Stanislav Mišák společně s primátorkou Zlína Irenou Ondrovou. Mezi hosty nechyběly osobnosti kulturního života, zástupci podnikatelské sféry, přítomen byl i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Podpora včelařství
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo podporu pro začínající včelaře a podporu spolkové činnosti včelařů i pro letošní rok. Rozpočet na tuto oblast činí 580.000 korun, přičemž minimální částka navržená pro jednoho žadatele je 5.000 a maximální částka pak 10.000 korun. Zlínský kraj podporuje včelařství již od roku 2005, kdy poskytl finance na nákup kompresorů a vyvíječů aerosolu se zaměřením na ozdravění chovů. Od roku 2006 byl vytvořen samostatný Program pro začínající včelaře, který má za cíl zpřístupnění této záslužné aktivity co největšímu množství zájemců, zejména z řad mladé generace. Za dobu jeho trvání bylo z rozpočtu Zlínského kraje uvolněno celkem 2,18 milionu korun na podporu 231 nových včelařů.