úvodem

Dostupné ročníky:

Čísla vydání v ročníku 2009:

Úvodní slovo

31.03.2009 - redakce

Milena Kovaříková
Vážení občané, dnešní úvodní slovo bych ráda věnovala problematice týkající se nás všech,...

Čtenost článku: 554


aktuálně

31.03.2009 - redakce

  • Výstava nazvaná Fenomén Baťa – Zlínská architektura 1910 – 1960 je až do 31. května k vidění v pražském Veletržním paláci. Jde o společný projekt Národní galerie v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, jehož smyslem je přiblížit návštěvníkům atraktivní formou významnou kapitolu v československých meziválečných dějinách a nejslavnější kapitolu v dějinách Zlína a jeho okolí. Na výstavě je prezentována řada originálních a často dosud nepublikovaných materiálů.

  • Přes 300 očních lékařů a sester se zúčastnilo II. Zlínského očního festivalu, který se uskutečnil na začátku března. Zaznělo tam 33 přednášek, z toho šest prezentovali lékaři Krajské nemocnice T. Bati (KNTB). Jako nejlepší přednáška byla vyhodnocena kazuistika lékařky očního oddělení KNTB MUDr. Marcely Talašové. Prezentovala v ní případ chlapce s otravou rulíkem zlomocným, která se projevila širokými zornicemi (mydriázou) a závažným celkovým stavem s ohrožením života.