úvodem

Dostupné ročníky:

Čísla vydání v ročníku 2009:

Slovo hejtmana

27.01.2009 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje
Vážení občané, náš měsíčník Okno do kraje má stanovenou grafickou úpravu, jejíž součástí je...

Čtenost článku: 588


Aktuálně

27.01.2009 - redakce

  • Od akademického roku 2009/2010 nabídne zlínská Univerzita Tomáše Bati zájemcům o studium nové programy. Nabídku rozšíří tři z pěti stávajících fakult. Na fakultě managementu a ekonomiky bude možné studovat bakalářský program Hospodářská politika a správa, obor Účetnictví a daně. Bakalářský i navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby se studijními obory Animovaná tvorba, Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střih a zvuk pak nabídne fakulta multimediálních komunikací. Fakulta technologická rozšíří nabídku programů o čtyřletý doktorský studijní program Chemie a technologie materiálů se stejnojmenným oborem.

  • Obec Želechovice nad Dřevnicí, která vznikla 1. ledna 2009 odtržením od Zlína, má za sebou první volby do samostatného zastupitelstva. Nejvíc hlasů získalo uskupení Nezávislí starostové pro kraj, které v jedenáctičlenném zastupitelstvu obsadí sedm křesel. Zbývající čtyři místa zaplní zástupci Spojených demokratů – Sdružení nezávislých. Nezávislí starostové získali 59,78 procenta hlasů, Spojení demokraté pak 40,22 procenta. K volbám přišlo v Želechovicích 1.135 z 1.627 oprávněných voličů.