úvodem

Dostupné ročníky:

Čísla vydání v ročníku 2011:

Úvodní slovo

31.05.2011 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
"Co budeme dělat, dědečku?" byla věta, po které mi naskočila myšlenka - tak já už mám o budoucnost postaráno. Vnuk Radomírek se...

Čtenost článku: 1498


Aktuálně

31.05.2011 - redakce

Pravidelné jízdy lodi Morava
Od června bude zahájen pravidelný provoz výletní lodi Morava. Na Baťův kanál bude v červnu vyjíždět pouze v neděli. Po dobu letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu, budou mít zájemci možnost vyrazit na lodi po celý víkend a ve středu. V září se pak bude loď plavit opět pouze v neděli. Podrobný jízdní řád naleznete na www.hamboat.cz.

Hejtmanský den v Lukovském podhradí
Krajská rada v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem jednala společně se zástupci Fryštáku, Kašavy, Lukova, Lukovečku, Vlčkové, Rackové a Držkové, které tvoří Mikroregion Lukovské podhradí. Na jednání v Kašavě se diskutovalo mimo jiné o potížích s provozem a financováním venkovské školy v Kašavě, v níž ubývá žáků, o aktivitách zaměřených na rozvoj venkova v oblasti kultury, cestovního ruchu, zemědělství, ekologie i sociálních služeb. „Některé problémy, které zde zazněly – zejména z oblasti školství – musí být řešeny na úrovni státu, v mnoha jiných otázkách jde o to se vzájemně se starosty informovat a poradit si v praktických věcech. Tito lidé toho hodně znají a hodně toho udělali, ale v řešení některých záležitostí je určitě spolupráce s krajem vzájemným přínosem,“ řekl hejtman.

Pastviny parku Rochus spásají ovce

Pastviny v parku Rochus v Uherském Hradišti spásá stádo ovcí. Město, které tam vlastní většinu pozemků, zvolilo tuto údržbu rozsáhlé plochy zeleně budoucí kulturně-rekreační zóny jako nejvhodnější. Někdejší vojenské cvičiště se postupně mění na kulturně-rekreační zónu. Přeměna lokality, která je kvůli přítomnosti vzácných rostlin zařazena do soustavy Natura 2000, byla zahájena loni na podzim. V plánu je vysázení alejí různých druhů dřevin a rostlin i ovocných sadů, v parku vzniknou i naučné stezky a odpočinkové i sportovní plochy. Počítá se také s ekologickou farmou.

Za literaturou do Luhačovic

Projekt Literární Luhačovice, který představuje autorská čtení pro veřejnost a slouží rozvíjení literárního talentu a zájmu u mladých a začínajících autorů, se uskuteční ve dnech 20. – 26. června v Luhačovicích. Milovníci literatury z řad středoškolských i vysokoškolských studentů se setkají se současnými českými spisovateli, dramatiky a novináři. Přijedou například Eva Kantůrková, Václav Dušek, Jan Cimický, Václav Suchý, Petr Prouza, Karel Milička. Akci podpořil Zlínský kraj.