rozhovor

Josef Krůžela: Zastupoval jsem tuto zemi v cizině

31.05.2011 - redakce

Josef Krůžela mimo jiné působil dvě desítky let v Lázních Luhačovice.    Foto: Vojtěch Cekota

Jste zřejmě jediný bývalý vysoce postavený diplomat, který dlouhodobě působí ve Zlínském kraji. Jak jste se k této profesi dostal?
V 19 letech jsem byl povolán do armády. Tam jsem si dodělal střední školu a začal jsem studovat vysokou. Absolvoval jsem potom Vysokou školu zemědělskou v Brně. Působil jsem dál asi osm let na vysoké škole jako odborný asistent a po večerech jsem se učil cizí jazyky. První státnici jsem měl z angličtiny, ruštinu jsem znal ze školy, pak jsem se připravoval na státní zkoušku z francouzštiny. Po roce 1970 se mi naskytla šance absolvovat v Praze diplomatickou akademii a to už mne pak nasměrovalo do diplomatických služeb. Později jsem se musel naučit ještě švédsky a dělal jsem i němčinu.

Jak se žije diplomatům?
Diplomatickou misi v New Yorku jsem bral pro svůj rozvoj jako určitý studijní pobyt. Setkával jsem se tam pod jednou střechou v jedné budově s představiteli všech samostatných států, se všemi politickými, ekonomickými, sociálními a jinými problémy, které se ve světě v té době řešily. Jednáte neustále s jednotlivými partnery, účastníte se zasedání. Vzpomínám si na své vystoupení na Valném shromáždění OSN k problematice jaderné energie. Seděl jsem tam za cedulkou Československo jako představitel tohoto státu. Tam jsem měl povinnost tlumočit názory naší vlády. To byla obrovská zkušenost.

Co bylo vaším úkolem velvyslance?
Mou základní povinností bylo napomáhat rozvoji bilaterálních vztahů ve všech oblastech. Druhou povinností bylo informovat vládu vlastní země o tom, co se v zemi mého působení děje. Ve Švédsku jsem byl jako velvyslanec vedoucím zastupitelského úřadu a jeho jednotlivých oddělení – obchodního, konzulární služby – i diplomatů, kteří měli své oblasti působení: například tiskovou, vědu a techniku, politický vývoj. Velvyslanec se musí řídit pokyny, které dostává z ústředí ve své zemi. Jako v každé instituci se tyto pokyny dají odúřadovat, nebo to můžete dělat s osobním zájmem, dát do toho něco svého, abyste skutečně napomohl rozvoji vztahů mezi dvěma zeměmi.

Kam se dnes podle vás jako bývalého diplomata svět ubírá?
Došlo k velké změně v bipolárním světě. Padla železná opona a vedoucí světovou velmocí se staly Spojené státy americké. Ve světě ale vyrůstají další významní partneři, kteří budou ovlivňovat mezinárodní vývoj. Novou skutečností je ekonomický rozvoj jihovýchodní Asie. A co bude dál? Pokud si vyspělá Evropa neuvědomí svou pozici a nebude na sobě dál pracovat, tak nás v dlouhodobém horizontu převálcuje jihovýchodní Asie. Ale sleduji to teď spíš zpovzdálí a více se nyní zajímám o lázeňství.

Co vás trápí v oblasti lázeňství?
Pozoruji nepochopení podstaty a funkce lázeňství, které je nedílnou součástí zdravotní péče zakotvené v zákoně. Jsou určitá onemocnění, která nevyléčíte v nemocnici. Lázně mají své opodstatnění v oblasti léčebné, ale vedle toho mohou poskytovat i preventivní služby  pro zdravé lidi. Pokud by neměla být léčebná péče lázní hrazena ze zdravotního pojištění, stanou se lázně pro klienty vyššího věku nebo ze sociálně slabších poměrů nedostupné. To by mimo jiné znamenalo snížit kapacity a propustit lidi. Jenom zavedení regulačního poplatku snížilo zájem o pobyty dětí v našich lázních o třetinu. Přírodní léčivé zdroje lázní pak budou lidé nahrazovat výrobky farmaceutických firem... (vc)

Čtenost článku: 924

<<zpět