informace krajského úřadu

Pomoc nejpotřebnějším je ohrožena

31.05.2011 - redakce

Zlínský kraj – Před několika dny skončila v Baťově mrakodrapu výstava, která veřejnosti představila služby sociální prevence poskytované ve Zlínském kraji. Na výstavě se představilo více než 50 služeb pro osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, pro děti, mládež a mladé dospělé, oběti domácího násilí, osoby pečující o osobu blízkou a také pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Tato akce má však smutnou tečku.
"Služby sociální prevence jsou nezbytnou součástí služeb, jejich zásadním úkolem je pomáhat bránit vyloučení občanů ze společnosti, reagovat na krizové sociální situace a předcházet rizikům konfliktů mezi společností a osobami žijícími rizikovým způsobem života. Zlínskému kraji se podařilo díky projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, vybudovat dostupnou síť na celém území kraje a zajistit její financování do konce roku 2011. Bohužel, ministerstvo práce a sociálních věcí nedodrželo slib zajištění prostředků k navázání dalšího tříletého projektu trvajícího do roku 2014, který by napomohl rozvíjet a zkvalitňovat tuto vybudovanou síť, a proto se dnes služby ocitají v obrovské nejistotě," vysvětlila krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan. Ve Zlínském kraji je podle ní zapotřebí asi 100 milionů korun ročně, aby mohla síť ve stávajícím rozsahu fungovat.
"Všichni, kteří si složitou situaci uvědomují, tedy vedení kraje, měst, obcí a poskytovatelé služeb, vedou intenzivní jednání se zástupci vlády, aby budoucnost těchto služeb byla zajištěna i od roku 2012. Věřím, že společným úsilím se nám podaří dosáhnout toho, aby projekt mohl pokračovat a pomoc lidem, kteří se ocitli v těch nejsložitějších životních situacích, nebyla ohrožena," sdělila radní. (gad)

Čtenost článku: 944

<<zpět