informace krajského úřadu

Miliony na památky

31.05.2011 - redakce

Dotace Zlínského kraje míří i na svatý Hostýn.    Foto: Ivo Hercik

Zlínský kraj – Rozdělení částky ve výši 3,628 milionu korun, a to na obnovu kulturních památek z Fondu kultury Zlínského kraje, schválili krajští radní. Kraj tak přispěje k záchraně kulturního bohatství, jehož vlastníkem jsou většinou neziskové organizace, případně soukromé osoby. Další dva a půl milionu korun bude rozděleno pro žadatele z řad obcí, případně pro ty, kdo požadují dotace nad dvě stě tisíc korun. Právě v těchto případech musí návrh krajské rady ještě odsouhlasit krajské zastupitelstvo.
Celkem tedy bude v letošním roce z Fondu kultury Zlínského kraje uvolněno 6 162 000 korun, které poslouží například na obnovu kostela ve Střílkách, na opravy střech několika kostelů, na záchranu časem již poškozených kapliček, křížů, božích muk. Také z nich bude renovována dřevěná fara a kostel ve Velkých Karlovicích, klasicistní křížová cesta na svatém Hostýně. Pokračovat bude rovněž obnova loveckého zámečku ve Strání, rekonstrukce bývalého fojtství v Topolné pro účely expozice a desítky dalších akcí.
Jednotlivé žádosti ještě předtím, než byly projednány radou, posuzovala komise, která zohledňovala kulturně-historický význam a stavebně technický stav jednotlivých památek. Také bylo přihlíženo k tomu, do jaké míry mají žadatelé možnost využít jiných dotačních titulů. (tz)

Čtenost článku: 1080

<<zpět