téma měsíce

Hejtmani: vláda protipovodňová opatření neřeší

31.05.2011 - redakce

Z jednání Asociace krajů České republiky.    Foto:  Petr Zákutný

Hejtmani a další zástupci třinácti krajů České republiky zavítali do Otrokovic, aby v rámci 19. zasedání Rady Asociace krajů České republiky (AKČR) prodiskutovali aktuální problematiku krajů. Nejdůležitějšími body jejich setkání byly hlavně sociální politika, doprava a zdravotnictví.

Jedním z diskutovaných témat byla také takzvaná Olomoucká výzva, tedy výzva hejtmanů moravských krajů k řešení situace po povodních v roce 2010 a k povodňové ochraně České republiky, která byla v polovině loňského roku směrována vládě České republiky, Parlamentu České republiky a politickým stranám. Podepsali ji hejtmani Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje.
"Výzva obsahuje celou řadu pragmatických doporučení, ale bohužel se doposud vůbec nic nestalo, dokonce jsme se od srpna minulého roku nedočkali od vlády žádné odpovědi. Myslím si, že je to velké pohrdání lidmi této země," neskrýval na jednání se svými kolegy zklamání hejtman Stanislav Mišák. Připomněl přitom, že i ve Zlínském kraji je mnoho obcí a měst, které mají zkušenosti s povodněmi, s přívalovými dešti, průtržemi mračen či sesuvy půdy.
"Chtěli jsme, aby byla pružnější prevence. Dostat například stavbu protipovodňových hrází mezi veřejné stavby, to znamená, že by tyto stavby měly v územních plánech obcí určité privilegium při projednávání a nehrozilo by, že se pár vlastníků vzepře a ohrozí tak celé obce či města. V pořádku není ani jednání pojišťoven, které poté, co zaplatí, okamžitě vypoví smlouvu a nabídnou daleko horší podmínky nebo občany nepojistí vůbec. Přitom všude ve světě je běžné, že je dáno zákonem, že se pojišťovny takto chovat nemůžou," upřesnil obsah výzvy hejtman Stanislav Mišák.

Problémy s regionální dopravou
Dalším velmi aktuálním tématem otrokovického jednání Asociace krajů České republiky byla veřejná doprava.
"Bohužel stalo se, že pan Kalousek bez písemného materiálu, bez možnosti řádného připomínkového řízení, bez možnosti krajů se k takovému návrhu vyjádřit, nechal za souhlasu premiéra Nečase zablokovat finanční prostředky na financování regionální veřejné dopravy. Upozornil jsem pana premiéra, že na financování veřejné železniční dopravy je podepsána mezi kraji a vládou smlouva na 10 let, a tato smlouva je jednostranně nevypověditelná. Pokud tedy vláda hodlá porušit závazky a ustanovení z této smlouvy, musím bohužel výslovně upozornit předsedu vlády, že kraje budou trvat na jejím dodržení a budou vymáhat plnění závazků státu z této smlouvy soudní cestou. Nemáme jinou možnost jak hájit zájmy občanů a našich regionů, aby nebyla ohrožena základní dopravní obslužnost a zajištění mobility pracovní síly, dopravy do škol, zdravotnických zařízení, do úřadů a podobně," vzkázal po jednání hejtmanů předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek.

Platy nemocničních lékařů
Důležitým bodem na programu jednání představitelů krajů bylo rovněž navýšení platů nemocničním lékařům v rámci memoranda souvisejícího s výzvou Děkujeme, odcházíme. "Pojišťovny nesplnily slib státu a neposlaly nemocnicím peníze. Tam, kde jsou nemocnice příspěvkovými organizacemi, doplácejí finance kraje. Naše krajské nemocnice jsou všechny akciovými společnostmi a kraj za těchto podmínek nemůže na platy finance uvolnit. Věřím, že pojišťovny svůj slib co nejdříve splní a nemocnice budou mít z čeho lékařům platy navýšit, a to i zpětně," komentoval situaci ve zdravotnictví Stanislav Mišák. (gad)

Čtenost článku: 1355

<<zpět