kultura

Začíná výstava Egypt a Núbie

07.05.2011 - redakce

Uherské Hradiště – Zahájení nové atraktivní výstavy připravilo na květen Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Cílem výstavy je představit široké veřejnosti historický a kulturní vývoj starověkého Egypta a Núbie na základě sbírkových předmětů zapůjčených z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Náprstkovo muzeum je  součástí Národního muzea.
Vystaveno bude více než tři sta unikátních sbírkových předmětů, přičemž hlavní část budou tvořit součásti pohřebních výbav. Mezi nejvýznamnější exponáty budou patřit nepochybně tři rakve, pocházející ze Západních Théb (pozdní doba), Dér el-Medíny (nová říše) a z Gamhúdu (řecko-římská doba). Dále budou moci návštěvníci zhlédnout například fragment sošky krále Amenhotepa II., vešebty krále Sethiho I. z Údolí králů, sarkofág vezíra Amenehmeta z Dér el-Medíny, soubor kanop a podobně. Na výstavě však budou prezentovány i nálezy odrážející běžný život tehdejších lidí, jako jsou kamenné nástroje, užitková keramika, košíky, závaží nebo hrnčířská deska.
Jak napovídá i samotný název výstavy, expozice bude rozdělena do dvou částí. V horním sále muzea bude rozsahově větší část věnovaná starověkému Egyptu v časovém horizontu čtyř tisíc let. Druhá, co do sbírkových předmětů menší část výstavy, bude instalována v dolním sále muzea a představí vývoj starověké Núbie, země nacházející se na jih od Egypta.
V rámci této části výstavy bude představena materiální kultura starověkých núbijských království a stýkání jejich obyvatel se starověkými Egypťany. Výstava si mimo jiné klade za cíl představit vývoj zájmů obyvatel českých zemí o tyto starověké civilizace.
Nová výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti ve Smetanových sadech  bude slavnostně zahájena vernisáží 12. května a potrvá do 11. září tohoto roku.

Miroslav Vaškových

Čtenost článku: 520

<<zpět