téma měsíce

Kardiakům se v nemocnici dostane špičkové péče

06.05.2011 - redakce

Vedoucí lékař kardiocentra Zdeněk Coufal představuje novinářům novou angiolinku.    Foto:  Karla Havlíková

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně zmodernizovala díky evropské dotaci své kardiocentrum. Pokud dojde k dohodě se zdravotními pojišťovnami o úhradě zvýšených výkonů, pacientům se pak mohou zkrátit čekací doby na operace a také nebude tolik nutné za ošetřením dojíždět do vybavenějších nemocnic do vzdálených měst.

Nově vybavené kardiologické centrum pro dospělé v Krajské nemocnici T. Bati bude sloužit jako spádové pracoviště pro téměř 600 tisíc obyvatel celého Zlínského kraje. Bude zajišťovat péči v oboru intervenční kardiologie včetně nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy (infarkty myokardu). Umožní diagnostiku a léčbu koronárních tepen, implantací kardiostimulátorů – jednodutinových i dvoudutinových, invazivní elektrofyziologii – diagnostiku život ohrožujících poruch rytmu, intervenční radiologii – diagnostiku a léčbu postižení periferních cév.
"Mnozí pacienti, kteří museli dojíždět za diagnostikou a léčbou do kardiocenter v Brně, Olomouci, Třinci či Praze, budou nyní ošetřeni ve Zlíně," uvedl vedoucí lékař kardiocentra Zdeněk Coufal.
V posledních šesti měsících proběhla modernizace a obnova původního vybavení příslušných pracovišť kardiovaskulárního centra a doplněny byly nové zdravotnické prostředky. Z dotace EU byla pořízena druhá kardiologická angiolinka sloužící k moderní léčbě infarktu myokardu. Kombinovaný intravaskulární ultrazvuk a zařízení pro stanovení frakční průtokové rezervy budou používány ke kvantifikaci hemodynamické významnosti zúžení koronárních tepen. Důležitou součástí vybavení je záznamové elektrofyziologické zařízení a zařízení k radiofrekvenční ablaci (ablační jednotka). Pořízen byl i echokardiografický přístroj včetně 3D jícnové sondy, přenosný echokardiografický přístroj a duplexní sonografický přístroj. Zavedením bezdrátového telemetrického monitorování EKG pro 12 lůžek se zvýší bezpečnost kardiologických pacientů. Pořízením dvou ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, ze kterých je jeden přenosný, se zvýšila kapacita pro přechodnou umělou plicní ventilaci nemocných s akutním oběhovým nebo dechovým selháním na koronární jednotce bez nutnosti jejich převážení na anesteziologicko-resuscitační oddělení.
Mimo dotační titul proběhly v budově interní kliniky stavební úpravy za účelem instalace obou nových angiografických přístrojů.
Statut kardiovaskulárního centra pro dospělé byl zlínskému pracovišti přiznán k 1. lednu 2010. Musely být splněny náročné podmínky personálního a přístrojového vybavení. (red)

Kardiovaskulární centrum Zlín

  • dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 51 milionů korun (85 %)
  • z rozpočtu Zlínského kraje 9 milionů korun (15 %)
  • pořízeno 22 nových přístrojů
  • zahájení projektu 1. 8. 2010
  • ukončení projektu 30. 4. 2011
  • zahájení provozu 6. 5. 2011

Čtenost článku: 487

<<zpět