téma měsíce

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

06.05.2011 - redakce

 KHK ZK sídlí v prostorách 23. budovy v areálu Baťových závodů ve Zlíně. |   Foto: Ivo Hercik

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (KHK ZK) je zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení, které v rámci Hospodářské komory České republiky reprezentuje podnikatelskou samosprávu na úrovni kraje jako partner veřejné správy. Vykonává činnosti, které jí delegovali při založení její zakladatelé – čtyři okresní hospodářské komory se sídly v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně.

Hlavní předměty činnosti KHK ZK lze rozdělit do tří oblastí: poskytování konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti související s podnikáním, spolupráce na přípravě a řešení rozvojových programů Zlínského kraje s cílem pomoci malým a středním podnikům a reprezentace zájmů podnikatelské veřejnosti směrem k zahraničí.

Aktuální projekty
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je komora zapojena ve dvou projektech. Prvním je projekt "Řemeslo – návrat ke kořenům", jehož cílem je zvýšit zájem žáků ZŠ o studium řemeslných a technických oborů.
Druhým projektem je "Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK", který realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a jehož cílem je vytvoření komunikační platformy spolupráce akademického, veřejného a aplikačního sektoru a nastavení systému spolupráce mezi klíčovými subjekty ZK.
S podporou Operačního programu Podnikání a inovace realizuje KHK ZK dále projekt "Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009-2012". Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem na zahraničních trzích.

Východní trhy
Hlavní aktivity "Kontaktního centra pro východní trhy" (KCVT), společného projektu KHK ZK a Zlínského kraje, který funguje od roku 2008, byly v posledním období soustředěny na rozšíření nabídky proexportních služeb pro podnikatelskou veřejnost ZK a na otevření zastoupení - kanceláře v Ruské federaci (Moskvě) a v Číně. Kontaktní centrum – sekce Rusko organizovalo akci "Business den Ruska", která byla zaměřena na aktuální a praktické informace o podnikání na trzích Ruska a zemí SNS, za účasti představitelů zastupitelských úřadů Ruské federace působících v České republice.
"Jak efektivně vstoupit na trhy Ruska," byl seminář, který pořádalo KCVT za účasti zahraničních lektorů. KCVT zaznamenává zvýšený zájem firem Zlínského kraje o trhy Ukrajiny. Tomuto trendu byly přizpůsobeny aktivity KCVT a za pomoci externích ukrajinských spolupracovníků došlo k vyprofilování nabídky služeb na podporu podnikatelů vstupujících na ukrajinský trh.

Konzultační dny
Ve spolupráci s Regionálním exportním místem CzechTrade uspořádala v minulém roce KHK ZK pro zástupce podniků a firem ZK konzultační dny zemí – Švédsko, Dánsko, Rakousko, Srbsko, Chorvatsko, Rusko-Moskva a Jěkatěrinburg. V letošním roce se již uskutečnil konzultační den Ukrajina a v květnu je v plánu konzultační den Rusko-Petrohrad. Regionální exportní místo CzechTrade pro Zlínský kraj bylo zřízeno v rámci společného projektu Hospodářské komory ČR a agentury CzechTrade v dubnu 2006 a od této doby poskytuje firmám ze Zlínského kraje úplnou nabídku služeb na podporu exportu. Kromě informačních a poradenských služeb přibližuje zájemcům produkty Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB), které na projektu také spolupracují.

Kontaktní místa
Ke každodenní práci Úřadu komory patří služby v rámci Kontaktního místa veřejné správy HK ČR. Tak se v současné době nazývá 97 provozoven okresních, regionálních a krajských hospodářských komor a živnostenských společenstev. Tato kontaktní místa poskytují služby ve třech tematických okruzích. Konkrétně jde o nabídku Informačních míst pro podnikatele a služby CzechPOINT. Třetí službou je pak mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
Informační místa pro podnikatele poskytují poradenství ve všech otázkách spojených s podnikáním. Na základě osobní návštěvy, telefonátu či e-mailu na kontaktní místo obdrží klient bezplatně a nejpozději do jednoho týdne kvalifikovanou písemnou odpověď na jakýkoli dotaz spojený s podnikáním. Nejvíce žádané jsou informace týkající se dotací, personálního poradenství, certifikace výrobků a podobně. Klienti mají také velký zájem o vyhledání obchodních kontaktů.
Na CzechPOINTu lze získat tyto výpisy: výpis z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, z Bodového hodnocení řidiče, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z Insolvenčního rejstříku, Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Přijetí podání podle § 70 živnostenského zákona. Dále nabízí služby související s datovými schránkami: zřízení datové schránky, oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, Autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby dokumentu, Autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu. Dostupná je také služba Ověřování podpisů a listin.
Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který funguje v České republice od dubna 2008, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti.
Více informací o činnosti Krajské hospodářské komory Zlínského kraje naleznete na www.khkzlin.cz.
Marta Klimecká, KHK ZK

Čtenost článku: 673

<<zpět