úvodem

Úvodní slovo

06.05.2011 - redakce

Ing. Jindřich Ondruš, 
náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za kulturu, 
památkovou péči a cestovní ruch a církve

Milí čtenáři,

květen, máj, je měsíc lásky. Ovšem ověření tohoto tvrzení bude náročnější. Je lásky v květnu skutečně více? A který druh lásky se tím přesně myslí? Druhou květnovou neděli slavíme Den matek. Matky si lásku zaslouží. Zcela jistě. A zaslouží si ji i ostatní členové rodiny. Zejména děti. A ještě více ty, které rodiny neznají. Láska může patřit květinám, přírodě, dobrému jídlu i umění nebo cestování.
Je mnoho způsobů, jak lze své tužby naplnit, ale můžeme směle říci, že pro milovníky umění, kulturních akcí, krásných památek a nezapomenutelných zážitků při cestování je právě Zlínský kraj neboli Východní Morava stále více přitažlivým místem.
Mám radost, že se nám v cestovním ruchu daří. I když i zde ještě stále doznívá ekonomická recese, náš kraj se dokázal s jejími vlivy dobře vypořádat: Jako jeden z mála krajů v České republice jsme v loňském roce dokonce zaznamenali růst. Na konci roku 2010 jsme byli druzí v dynamice růstu přijíždějících hostů, hned za hlavním městem. Co za tímto úspěchem můžeme vidět? Především mimořádné investice do infrastruktury cestovního ruchu. Vyrostly zcela nové služby, nová ubytovací zařízení včetně jejich rekonstrukcí, zvýšil se komfort návštěvníků lyžařských středisek a Zlínský kraj se stal dominantním v budování cyklostezek. Vznikla nová koupaliště, městské bazény, aquaparky… Lázeňské město Luhačovice získalo díky evropským dotacím hotelové, wellness a spa služby, které daleko přesahují běžný český standard. Totéž se dá říct o nabídce obdobných služeb na Valašsku, kde, dovolím si použít toto přirovnání, nabídka relaxace dosahuje alpské úrovně. A je třeba připomenout, že vše, co bylo vybudováno, může sloužit nejenom návštěvníkům, ale i všem obyvatelům kraje.
Aby k nám turisté uměli najít cestu a rádi se k nám vraceli, je nezbytný intenzivní a razantní marketing. Pro tyto účely si před necelými čtyřmi lety Zlínský kraj založil vlastní servisní organizaci – Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, která byla v loňském roce vyhlášena nejlepším destinačním managementem v České republice, a to za hodnocené období 17 let, během něhož existuje samostatná propagace České republiky. Na toto ocenění jsme velmi hrdí. Zásluhu na tom má i partnerství a velmi dobrá spolupráce s městy, obcemi i podnikateli v celém kraji. Za to jim patří poděkování.
Mám radost, že stále lépe dokážeme využívat kulturní bohatství kraje a rád bych vás pozval k některým konkrétním kulturním prožitkům, ovšem nabídka akcí je tak bohatá, že by na ni ani celé číslo časopisu nestačilo. Vězte, že pohostinná náruč Zlínského kraje je vám otevřená. Nechejte se omámit kouzlem rozmanitosti. A jestli se neumíte rozhodnout, kam dříve, prohlédněte si nabídku našich stránek www.vychodni-morava.cz. Jsou inspirací i pro mě.
Na shledanou při potulkách hanáckou rovinou, na některém z úbočí valašských hor, u pramenů největších moravských lázní, při ochutnávce úrody ze slováckých vinohradů nebo na pouti v některém z kostelů Otevřených bran.
A budete-li chtít diskutovat o poněkud filozofické otázce z úvodu textu, klidně mě oslovte.
Budu rád.


Ing. Jindřich Ondruš,
náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch a církve

Čtenost článku: 609

<<zpět