zpravodajství

Zprávičky z kraje

29.03.2011 - redakce

Soutěž ENERSOL zná vítěze
Otrokovice
– Sedmý ročník krajského kola soutěže ENERSOL, zaměřené na vědomosti a dovednosti středoškoláků v oblasti ekologie, energetických úspor, obnovitelných zdrojů energií i snižování emisí v dopravě, byl slavnostně vyhodnocen za osobní účasti hejtmana Stanislava Mišáka a radního Josefa Slováka. Představení studentských prací a vyhlášení výsledků se uskutečnilo v prostorách Střední odborné školy v Otrokovicích, která již počtvrté soutěž organizuje. Vítězi krajského kola, do něhož se letos přihlásilo šest škol ze Zlínského kraje s celkem dvaceti projekty, se stali studenti Jiří Levec a Petr Sovadina ze Střední odborné školy Otrokovice s prací Zelené domy.


Z léčebny se stane dům sociálních služeb
Valašské Meziříčí
– Přeměna bývalé léčebny dlouhodobě nemocných ve Valašském Meziříčí na dům sociálních služeb úspěšně pokračuje. Úpravy vnitřních prostor byly zahájeny již v listopadu 2010. Rekonstrukce byla vyčíslena na 37,5 milionů korun; město bude muset čerpat úvěr ve výši 11 milionů korun. Přestavba téměř sto let staré budovy je první etapou projektu nazvaného Seniorpark. "Druhá etapa bude spočívat ve vybudování novostavby domova pro seniory," řekla místostarostka Dagmar Lacinová. Jde o investici Zlínského kraje.


Univerzita vystaví insignie a taláry
Zlín
– Na unikátní výstavu tradičních symbolů vzdělanosti - insignií a talárů - zve zlínskou veřejnost Univerzita Tomáše Bati. Výstava, kterou vysoká škola pořádá u příležitosti 10. výročí svého založení, se uskuteční ve dnech 6. – 10. dubna v atriu Univerzitního centra ve Zlíně na nám. T. G. Masaryka 5555. Otevřeno bude po všechny dny (včetně soboty a neděle) vždy od 8 do 18 hodin. K vidění budou insignie a taláry rektora, prorektorů, předsedy Akademického senátu, a také insignie a taláry děkanů a proděkanů všech fakult. Smyslem výstavy je ukázat obyvatelům města symboly univerzity, které jsou k vidění pouze při oficiálních akademických příležitostech, a podpořit tak sounáležitost občanů s univerzitou.


Klesl počet nových bytů
Zlínský kraj
– Celkový počet nově zahajovaných i dokončovaných bytů se ve Zlínském kraji v uplynulém roce snížil. V kraji bylo podle Českého statistického úřadu v roce 2010 zkolaudováno 1 403 nových bytů, což je o čtvrtinu méně než o rok dříve, v mezikrajovém srovnání jde o nejvýraznější pokles. Ještě méně bytů se nově začalo stavět. Počet zahájených bytů klesl o 5,5 procenta na 1 228. Ve Zlínském kraji klesly ceny bytů v průměru o 15 procent.

Čtenost článku: 526

<<zpět