zpravodajství

Projekty pro prevenci kriminality

29.03.2011 - redakce

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila podání žádosti o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality 2011. Dotaci poskytuje ministerstvo vnitra.
"V rámci Krajského programu prevence kriminality 2011, který vyhlašuje ministerstvo vnitra, má Zlínský kraj alokovánu celkovou částku 961 000 korun. Program je rozdělen na neinvestiční část, která je realizována formou podprogramu Zlínského kraje na podporu obcí v oblasti prevence kriminality, a investiční část, v rámci které jsou prostřednictvím kraje zasílány projekty obcí na ministerstvo vnitra," upřesnila krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan.
V rámci neinvestiční části byl vyhlášen podprogram Zlínského kraje v souladu s pravidly pro poskytování podpory s termínem uzávěrky 3. února. "Byly doručeny tři projekty bez formálních vad. Výběrová komise všechny projekty doporučila k podpoře," doplnila radní T. Nersesjan.
V rámci investiční části byly ve vyhlášeném termínu pro příjem žádostí doručeny čtyři projekty. "Výběrová komise s účastí zástupce ministerstva přeřadila jeden projekt města Vizovice do části neinvestiční. Ze zbývajících tří projektů doporučila dva k podpoře, a to projekty města Slavičín a obce Liptál. Projekt města Hulín byl doporučen jako náhradní," upřesnila T. Nersesjan. Mezi neinvestičními byla schválena například dotace na řetízek pro seniory či sportovní vybavení v rámci projektu sociální prevence. Mezi investičními čeká na schválení dotace na osvětlení rizikových míst v zámeckém parku Slavičín či lanová pyramida v městském parku.
Pokud se republikový výbor pro prevenci kriminality ministerstva vnitra ztotožní s doporučením Zlínského kraje, schválí pro náš kraj celkovou dotaci ve výši 470 000 korun pro neinvestiční projekty. Schválení dotací pro investiční projekty obcí je plně v kompetenci ministerstva, které je jejich administrátorem. (tz)

Čtenost článku: 545

<<zpět