úvodem

Uvodní slovo

29.03.2011 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Vážení a milí spoluobčané.
Tak jsme si už zvykali na jarní čas, ale dnes, tj. 10. března, kdy píši tento úvodník, se ještě paní zima přihlásila. Sice se do večera sníh rozpustil, ale hodně plechů na autech to odneslo. Díky Bohu, žádný zmařený život nebyl. Takže se už můžeme těšit na teplo a na sluníčko, které nám tak chybělo.
Neměli bychom ale v té radosti zapomenout 15. března na výročí nacistické okupace Československa v roce 1939. Kolik utrpení, bolesti a ztracených životů přinesla druhá světová válka. A při vzpomínce vypálení a vyvraždění osady Ploština 19. dubna, ale i Prlova a Vařákových pasek, si uvědomit kolik krve a životů to stálo získat svobodu zpět. Měli bychom to sdělovat mladým, aby v době, kdy se setkáváme se snahou měnit dějiny nebo je alespoň jinak interpretovat, nebyli uváděni v omyl.
Osobně jsem velmi zvědav, kolik prostoru tomuto tématu budou věnovat média, zvlášť ta tištěná. V loni se některá vůbec nezmínila. Oč ochotněji pak popisovala černé vize pro rodičky a pacienty po, jak se nakonec ukázalo, "fingované" hrozbě odchodu lékařů. Také informace o připravovaných vládních reformách, týkajících se v důsledku sociálních dopadů pro většinu občanů, působí jako brnkání na struny jejich trpělivosti a testování toho, co ještě projde – jako u pokusných králíků… Dramaticky se prodlužující věk odchodu do důchodu, penzijní reforma, která se prakticky rovná zdražení, a pak podivné hry mezi novináři a politiky, v nichž vůbec nejde o svobodu slova, jak by to možná někdo chtěl ušlechtile interpretovat, ale v první řadě o zisk vydavatelů. Holt, média stále preferují, že špatné zprávy zvyšují prodejnost, a tak je v nich někdy pravdivé jen datum a pravděpodobná předpověď počasí. Není divu, že se společnost radikalizuje, že ztrácí důvěru v politický systém a jeho představitele, když u nich nenachází garanci spolehlivosti, pevného názoru, za nímž si člověk může stát, a který je schopen kdykoliv obhájit, aniž by žil v permanentním paranoidním strachu, kdy jej kdo nahraje nebo natočí na skrytou kameru.
Není třeba studovat kdovíjaké odborné politologické a sociologické analýzy k tomu, abychom se dozvěděli, že mezi lidmi vládne nespokojenost, stav naštvanosti a bohužel také zklamání. Zklamání z neprůhledných, vysoce sofistikovaných her zájmových skupin, které de facto vládnou a do nichž jsou právě občané vtahováni jako rukojmí. Novým módním výrazem politických špiček se v posledních týdnech stalo heslo "být několik tahů dopředu" jako důkaz šikovné strategie a projev politické inteligence.
Jistě, není špatné přemýšlet a být prozíravý, bez toho se zodpovědná politika ani dělat nedá. Jenže v podání těch, kteří se tímto heslem holedbají, jde spíš o snahu obalamutit, oklamat, převézt toho druhého, bohužel v konečném důsledku jsou takto klamáni občané a ztrácí tím celá společnost.
Naštěstí se teď můžeme těšit alespoň na Velikonoce, které vždy znamenají naději nového života, ať už to bereme v čistě přírodním, nebo náboženském významu. A tak si přejme, ať nás počínající jaro naplní energií, optimismem a také odvahou měnit věci k lepšímu – alespoň v míře, jaká je daná každému z nás.
Přeji vám krásné dny!


MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Čtenost článku: 732

<<zpět