kultura

Reedice díla Václavíka

02.03.2011 - redakce

Luhačovice – Za pomoci a podpory Zlínského kraje, ministerstva kultury a firem luhačovického regionu se v roce 2010 podařilo realizovat reedici dalšího významného díla profesora Antonína Václavíka Výroční obyčeje a lidové umění, původně vydaného až po autorově smrti v roce 1959.
Dílo zúročuje všechny zkušenosti z jeho dlouholeté sběratelské práce lidových zvyků v terénu, důkladnou znalost českého a slovenského muzejního a archivního materiálu, ale také neustálé studium a kontakty se zahraničím. Práce se zabývá souvislostmi obřadní kultury a lidových výtvarných projevů, což autor analyzuje zejména na kraslicové tradici, lidovém pečivu a obřadních artefaktech. Osvětluje otázky lidové religiozity, magie, archaických kultů vody, ohně, stromu i sociálních kontextů tradice. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách mikroregionu Luhačovské Zálesí www.luhacovskezalesi.cz. (red)

Čtenost článku: 548

<<zpět