kultura

O vampýrech v době Velké Moravy

02.03.2011 - redakce

Přilbovitá maska z Pobřeží slonoviny. Ze sbírek J. Anderleho.  |  Foto: KGVU Zlín

Staré Město – Zajímavá výstava z aktuálních archeologických výzkumů bude zpřístupněna od 18. března v interiéru Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Bude věnována specifickým nálezům velkomoravských pohřbů, hrobům tzv. "vampýrů".
Víra ve vampýry či upíry, tedy v mrtvé, kteří opětovně mohou vycházet z hrobů, je stará jako lidstvo samo. Co a jaké průvodní jevy vedly tehdejší lidi k tomu, aby někoho označili za upíra? Mohly to být různé halucinace, těžké sny, zdánlivě mrtví, některé formy duševních chorob. Mohl to být i odlišný vzhled či různé druhy anatomických anomálií. Nevysvětlitelné nákazy hubící lidi i zvířata vedly mysl tehdejších lidí k této pověře. A stejně tak řada různých nesnází, s nimiž se člověk setkával, vyvolávala vznik a potřebu různých protivampyrických obranných prostředků.
Archeologicky můžeme doložit různé metody, které měly mrtvému fyzicky zabránit, aby opustil hrob – ať již to bylo zavalení těla kameny, roztříštění či useknutí lebky, nebo mrtvý mohl být obrácen na břicho, případně skrčen a svázán provazy.
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Moravského zemského muzea v Brně budou v Památníku Velké Moravy zrekonstruovány nedávno objevené hroby "vampýrů" z Modré u Velehradu a ze Starého Města. Například v případě hrobů z Modré se jedná o kosterní pozůstatky malých dětí s jasnými stopami po posmrtných násilných zásazích ze strany pozůstalých.
Kdo se chce dozvědět o tomto tématu víc, může přijít 18. března večer, kdy se v interiéru Památníku Velké Moravy uskuteční zajímavá akce pro širokou veřejnost nazvaná "Noc s vampýrem".
Právě při ní se návštěvníci dozvědí o těchto pozoruhodných nálezech a o problematice vampyrismu v období raného středověku mnohem víc. První odborný výklad bude začínat ve 20.00, další potom bude následovat od 21.30.
Miroslav Vaškových

Čtenost článku: 626

<<zpět