téma měsíce

Poprvé můžete sčítací formulář vyplnit elektronicky

02.03.2011 - redakce

Ilustrační foto. |  Foto: ČSÚ

Všechny obyvatele České republiky čeká letos o půlnoci z 25. na 26. března událost desetiletí. Právě k tomuto okamžiku se váže nové sčítání lidu. Vyplnění sčítacích formulářů je povinné. Co všechno nás v této souvislosti čeká a co se změní oproti sčítání lidu před deseti lety?

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.


Co je nového

 • Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
 • Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. 
 • Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
 • Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. 
 • Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. 
 • Od 26. února bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. 
 • Veškeré informace jsou rovněž k dispozici na internetovém portálu www.scitani.cz.

Termíny
Od 7. března začnou sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Od 26. března lze odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:

 • internet,
 • předání sčítacímu komisaři, 
 • odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.

Do 14. dubna mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.(vc)

Čtenost článku: 803

<<zpět