téma měsíce

Kde zasahovali hasiči, záchranka a policie

02.03.2011 - redakce

Ze cvičení Integrovaného záchranného systému v dubnu 2010.  |  Foto: Vojtěch CekotaPřehled zásahů IZS v roce 2010

Využití všech složek Integrovaného záchranného systému je vysoké. Přibývá výjezdů hasičů, snižuje se však počet trestných činů. Zveřejňujeme pravidelnou souhrnnou zprávu o činnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby i policistů při řešení krizových situací ve Zlínském kraji v roce 2010.

Hasičský záchranný sbor
Rok 2010 byl pro HZS Zlínského kraje rokem, ve kterém byl zaznamenán největší počet událostí i zásahů v našem regionu. Loňský rok byl rekordní v celé řadě událostí a sledovaných dat. Zvláště tragické následky požárů jsou velkým varováním. Hasičům se podařilo rekordní počet osob při požárech zachránit nebo evakuovat.
Jednotky požární ochrany vyjížděly v roce 2010 na 4 169 hlášených událostí, což bylo o 632 více než v roce 2009. U těchto událostí jednotky vykonaly celkem 7 142 zásahů, což je o 1 822 více než v 2009. Podíl jednotek HZS krajů k celkovému počtu zásahů představuje 45,18 % a podíl jednotek SDH obcí 45,34 %. Z celkového počtu řešených případů ve Zlínském kraji byly nejčetnějšími událostmi technické havárie 2216 (+828), ve kterých se nejvíce odráží opakované povodně v kraji, dále pak dopravní nehody 874 (+39) a požáry 689 (+16).
Jednotky hasičů při zdolávání mimořádných událostí pomohly 897 (+25) zraněným osobám, bohužel 118 (-17) osobám se život zachránit nepovedlo. Z bezprostředního nebezpečí se podařilo zachránit 713 (+186) osob a 112 (+36) osob bylo evakuováno. Při záchranných činnostech bylo zraněno 16 (+11) profesionálních hasičů a 11 (+3) dobrovolných hasičů.
V roce 2010 bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno 686 (+13) požárů. Při požárech došlo k úmrtí 13 (+7) osob a zranění 53 (+9) osob. Nejvíce požárů se stalo v okrese Zlín 218 (-8) a nejméně v okrese Kroměříž 135 (+21). Celkově došlo při požárech k přímé škodě ve výši 168,3 mil. (+87,3) Kč. Zásahem jednotek PO se podařilo uchránit hodnoty ve výši 408 mil. (+142,6) Kč.

Zdravotnická záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba eviduje za loňský rok 43 278 výjezdů, při kterých ošetřila 39 590 pacientů. Oproti předchozímu období nedošlo k významnému nárůstu v počtu výjezdů a ošetřených pacientů.
V počtu zásahů dle typu posádky je zřejmé, že činnost se postupně přesouvá na posádky rychlé zdravotnické pomoci RZP, což je všeobecný trend. Posádky rychlé lékařské pomoci RLP a rande vous RV tak vyjíždějí pouze k těm nejzávažnějším stavům. V režimu RLP (lékař + zdr. záchranář + řidič záchranář) bylo v loňském roce ošetřeno 16 715 pacientů, v režimu RV (lékař + řidič záchranář) bylo ošetřeno 4 089 pacientů a v režimu RZP (zdravotník záchranář + řidič záchranář) 18 786 pacientů.
Ze statistických údajů dále vyplývá, že z celkového počtu bylo 1 184 osob ošetřeno se zraněním při dopravních nehodách, 371 osob při pokusu o sebevraždu, v 457 případech ZZS zahajovala kardiopulmonální resuscitaci, 3 425 pacientů ošetřili zdravotníci po požití alkoholu a omamných látek.
Policie ČR
Počet trestných činů ve Zlínském kraji je rok od roku nižší. Zatímco v roce 2008 jsme evidovali celkem 10 395 trestných činů, o rok později to bylo 10 044 a v roce 2010 je toto číslo opět řádově o stovky trestných činů nižší. Jejich objasněnost je přitom nadpoloviční. Počet vyřešených trestných činů je ve srovnání s celorepublikovým průměrem ve Zlínském kraji nadstandardní. Po Karlovarském kraji zaujímáme v České republice druhé místo.
Operační důstojníci integrovaného operačního střediska ve Zlíně za loňský rok vzali sluchátko tísňové linky 158 celkem 75 534krát.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se skládá ze 4 územních útvarů. Má 25 obvodních oddělení. V kraji pracuje 1 373 policistů a 266 občanských zaměstnanců. Robert Pekaj

Čtenost článku: 625

<<zpět