zpravodajství

UTB zahájí miliardové investice

02.03.2011 - redakce

Laboratorní centrum technologické fakulty (vlevo) vyroste u autobusového nádraží ve Zlíně. |  Repro: archiv UTB

Zlín – S velkými plány vstoupila do druhého desetiletí své existence Univerzita Tomáše Bati (UTB). V letošním roce plánuje zahájit investice v celkové výši 1,86 miliardy korun, které získala z evropských fondů. Investované prostředky budou znamenat přínos nejen pro školu, ale i pro město a celý kraj. "Díky novým pracovním místům v budovaných výzkumných centrech se Zlín stane atraktivním pro vysoce kvalifikované odborníky. Výsledky výzkumu budou využívat firmy z celého regionu – s řadou z nich již máme uzavřeny smlouvy o spolupráci," upozornil rektor Petr Sáha. Přínosem pak nepochybně bude i skutečnost, že díky výstavbě moderních objektů zmizí některé zanedbané plochy.
"Zatím nejvyšší dotaci v historii univerzity, zhruba 900 milionů korun, jsme získali na projekt Centrum polymerních systémů. To nám umožní vybudovat moderní komplex pro výzkum polymerních systémů a pro využití nejnovějších technologií," řekl rektor Sáha. V objektu, který vyroste v Antonínově ulici, získá práci více než 120 výzkumných pracovníků, z nichž bude část ze zahraničí. Aplikovaný výzkum bude probíhat ve spolupráci se 40 výrobními podniky z regionu.
250 milionů korun investuje UTB do výstavby technologického parku zaměřeného na informační a komunikační technologie, který vyroste na Jižních Svazích. "Park nám umožní propojit výzkumnou a vývojovou základnu Fakulty aplikované informatiky s podnikatelskou sférou. Zajistí také uplatnění odborníků na ICT ve Zlíně," vysvětlil profesor Sáha. Technologický park a Fakulta aplikované informatiky navíc získají laboratoře vybavené špičkovou technologií a přístroji za téměř 175 milionů korun.
Třetím objektem je Laboratorní centrum Fakulty technologické u autobusového nádraží. "Pokud uspějeme s žádostí o dotaci, získá fakulta moderní prostory pro výuku i vědeckou činnost," uzavřel rektor. (jm)

Čtenost článku: 639

<<zpět