úvodem

Úvodní slovo

02.03.2011 - redakce

Mgr. Josef Slovák - radní Zlínského kraje

Vážení a milí spoluobčané,

pomalu nám končí zima a první slunečné dny jsou nezvratným důkazem blížícího se jara. Žáci škol našeho kraje již mají jarní prázdniny za sebou a opět jsou v plné školní práci. Mnozí z nich, společně s Vámi rodiči, zvažují jakou si vybrat střední školu, jaký zvolit obor studia, jak se dobře rozhodnout pro svou další budoucnost.
Pokud ještě váháte, doporučuji nahlédnout na www.burzaskol.cz, kde je kompletní přehled škol na území kraje i s jejich bohatou vzdělávací nabídkou a přehledem dnů otevřených dveří. Osobní návštěvu a prohlídku vybrané školy považuji za velmi důležitou pro Vaše správné rozhodnutí. Přeji vám a hlavně vašim dětem úspěšnou volbu.
V letošním roce nás, kromě jiných změn, čekají také první státní maturity, které jsou průlomovým krokem ke zlepšení kvality vzdělávání. Pokud se stane jednotná maturita součástí hlubších systémových změn ve školství, na které pořád ještě čekáme, splnila by svůj účel.
Jako tradičně, i v tomto roce ocení Zlínský kraj nejlepší sportovce za rok 2010. Děkuji touto cestou všem trenérům, dobrovolníkům, vedoucím zájmových kroužků a mnoha dalším, kteří se mládeži dlouhodobě věnují. Žádná dobrovolná práce s mládeží by neměla zůstat bez povšimnutí.
V březnu ocení Zlínský kraj rovněž nejlepší pedagogy, s nimiž se sejdeme při této slavnostní příležitosti v Uherském Brodě v Muzeu Jana Amose Komenského.
Rád bych zmínil, byť to nespadá do mé kompetence, že v tomto roce oslaví Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 10. výročí svého vzniku. Její význam pro region je neoddiskutovatelný a její existence završuje vzdělávací cestu studentů v našem kraji.
Vzdělávání nás provází celý život a měli bychom mu proto věnovat náležitou pozornost. Přeji všem učitelům úspěch v jejich práci a žákům radost z poznávání nových věcí. Těm, kteří si volí svou další vzdělávací cestu přeji, ať je jejich rozhodnutí to nejlepší možné. Věřím, že maturanti se zdárně vypořádají se státní maturitou a mnozí budou dále úspěšně pokračovat ve vysokoškolském studiu.
Vážení spoluobčané, vám všem přeji pevné zdraví, pocit radosti a úspěch v osobním i pracovním životě.
Mgr. Josef Slovák
radní Zlínského kraje

Čtenost článku: 641

<<zpět