tip na výlet

Městské muzeum Slavičín nabízí unikátní expozici

27.01.2011 - redakce

Město Slavičín je již od roku 1956 provozovatelem malého, ale svými expozicemi velmi zajímavého muzea. Od roku 1994 je zde trvale instalována jedinečná expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 odehrála ve vzdušném prostoru Slavičína a jeho blízkého okolí. Americké bombardéry, mířící na Ostravsko, byly v tomto prostoru napadeny německými stíhači. V nainstalovaných vitrínách je možno zhlédnout mnoho součástek a zbraní z amerických a německých letounů (například motor z letounu Me 109), přímých aktérů tohoto souboje. Vše je doplněno bohatou fotodokumentací.
Další neméně významnou expozicí muzea jsou archeologické nálezy ze Slavičínska a okolí. Zde je možno si prohlédnout exponáty dokreslující obraz doby kamenné, ale i nálezy, které jsou poměrně mladší, zejména z období středověku. Vystavené kosterní pozůstatky v nainstalovaném hrobě přibližují i obřad pohřbívání v období osídlování kraje slovanskými rody. Na dvoře muzea pak bylo vybudováno hospodářské stavení ze slovanské doby.
Vážným zájemcům je dovoleno nahlédnout i do různých písemností vztahujících se k jednotlivým expozicím. V depozitu muzea je uloženo mnoho fotografického materiálu, zachycujícího změny ve Slavičíně a v okolních vesnicích. Velmi obsáhle jsou zde zadokumentovány sportovní, kulturní a politické akce, výstavba či živelní pohromy. Jsou zde záznamy o starých řemeslech, tradicích a zvyklostech, z nichž mnohé již postupem času zanikly.

Kontakty, provozní doba
Městské muzeum Slavičín sídlí v centru města (Horní náměstí 12). Více informací naleznete na www.muzeum.mesto-slavicin.cz.
Celoročně je otevřeno ve středu od 13.00 do 16.00 a v neděli od 14.00 do 17.00. Od května do září i v pátek od 13.00 do 16.00.

Čtenost článku: 674

<<zpět