téma měsíce

Za úklid chodníku odpovídá jeho vlastník

27.01.2011 - redakce

Úklid chodníků na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. |   Foto:  Ivo Hercik

Pečlivě uklizený chodník, po kterém můžete i za zimního počasí bezpečně projít, to není samozřejmost. Kvalita úklidu sněhu nebo posypu náledí se u jednotlivých domů velmi různí. Za případný úraz, který si zde může chodec způsobit, odpovídá vlastník chodníku. Jaké jsou zkušenosti měst s udržováním schůdnosti komunikací pro pěší?

Dlouhá léta nesli odpovědnost za případné škody vzniklé špatnou schůdností chodníků majitelé sousedních nemovitostí. I když byli staří, nemocní nebo v době sněžení vůbec nebyli doma. Dnes nese odpovědnost vlastník.

Co říká zákon
V § 27 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se stanoví:
(3) Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Děkujeme, že uklízíte
Není většinou v silách ani ve finančních možnostech měst a obcí zajistit v zimě okamžitý úklid všech chodníků. Všichni starostové proto dál vítají pomoc občanů, kteří z vlastní dobré vůle chodník u svého domu uklidí. "Město lidem za tuto velkou pomoc děkuje," říká například mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák. Podobně se vyjádřil i Pavel Zrna, mluvčí radnice v Kroměříži: "Z velké části se na úklidu chodníků podílejí svépomocí i občané a za tuto pomoc si od města zaslouží poděkování." Ale ať už občan sníh zamete nebo nezamete, odpovědný za případný úraz není a nikdo ho kvůli tomu nebude vláčet po soudech. Odpovědnost zůstává na obcích a ty jsou zase pro tento účel zpravidla pojištěny.
"Případy, kdy se někdo dožaduje náhrady škody za úraz pádem na chodníku, se objevují pravidelně, nejen v souvislosti se zimními měsíci. Letos, k 10. lednu, evidujeme dva takové případy," uvedl mluvčí zlínské radnice. "V posledních letech jsme evidovali dvě nehody chodců, z nichž u jedné došlo k úrazu a u druhé k věcné škodě. V obou případech bylo vyplaceno odškodné. Město je však na tyto události pojištěné, takže celou výši odškodného uhradila vždy pojišťovna," říká mluvčí Městského úřadu Valašské Klobouky Lenka Zvonková. V Otrokovicích za loňskou zimu odškodňovali šest chodců. "U nás zatím nebyl nikdo, kdo by se dožadoval náhrady škody, protože upadl na chodníku, který se v zimě neudržuje," sdělila Vendula Králová z radnice ve Valašském Meziříčí. Podobně informuje i mluvčí Zrna z Kroměříže: "Žádné stížnosti ze strany občanů na zimní údržbu jsme zatím neobdrželi a nemáme nahlášen ani žádný úraz spojený s žádostí o odškodnění."
Ve Zlíně se o úklid městských chodníků starají Technické služby. V operačním plánu zimní údržby je zařazeno 135 kilometrů chodníků. Město však vlastní chodníků dvakrát tolik. U druhé poloviny z nich závisí úklid jen na případné iniciativě občanů. "Ve Valašských Kloboukách a místních částech Smolině, Lipině a Mirošově se občas zapojí do úklidu chodníků i někteří z občanů. Většinou tuto dobrou vůli prokážou právě obyvatelé rodinných domů v místních částech nebo lidé, kteří se střídají v úklidových službách společných prostor v bytových domech," poznamenala mluvčí Lenka Zvonková. Technické služby Otrokovice udržují 41 kilometrů chodníků s tím, že další méně důležité úseky jsou ošetřovány až v závislosti na provozních a ekonomických možnostech. Neudržované úseky tvoří přibližně 20 procent celkové délky chodníků.(vc)

Čtenost článku: 740

<<zpět