zpravodajství

Zelená pro novou plavební komoru

27.01.2011 - redakce

Výstavbou plavební komory v Bělově by se vodní cesta Baťova kanálu prodloužila až do Kroměříže .  |  Foto: Vojtěch Cekota

Bělov – Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k záměru uvažované výstavby plavební komory na řece Moravě u bělovského jezu nedaleko Otrokovic. Stanovisko však obsahuje řadu podmínek, které bude muset Ředitelství vodních cest jako investor splnit. Náklady se odhadují na téměř 200 milionů korun. Termín zahájení výstavby prozatím nebyl stanoven. Bělovským jezem zatím končí souvislá trasa rekreačně využívaného Baťova kanálu ve směru od Rohatce. Délka souvislé vodní cesty Baťova kanálu činí v současnosti přibližně 60 kilometrů. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde uměle vyhloubeným kanálem. Zprovozněním nové plavební komory by se vodní cesta prodloužila přibližně o 16 kilometrů až do Kroměříže, kde se plánuje výstavba nového přístaviště. Odemykání plavební sezony bude na začátku května. (vc)

Čtenost článku: 556

<<zpět