informace krajského úřadu

Bilancování uplynulého roku 2010

05.01.2011 - redakce

Zlínský kraj – Představitelé Zlínského kraje na konci prosince bilancovali rok 2010, a to především z pohledu financí a investic. "Schválený rozpočet pro rok 2010 počítal s příjmy ve výši 7,722 milardy a výdaji 8,309 miliardy korun. Poslední úprava rozpočtu se uskutečnila v září a předpokládala příjmy ve výši 8,540 miliardy a výdaje 9,223 miliardy korun. Celkové navýšení příjmů i výdajů bylo způsobeno zejména zapojením dotací získaných v průběhu roku 2010. K dalšímu přesunu došlo v oblasti financování a výdajů, kdy některé z výdajů byly přesunuty do následujícího roku a tím z původně plánovaného čerpání úvěru ve výši 500 milionů korun bude čerpáno jen 120 000 milonů," uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Zlínský kraj realizoval množství investic ve všech oblastech, od zdravotnictví až po kulturu. Mezi finančně nejnáročnější přitom patří tyto: parkovací dům u Krajské nemocnice T. Bati
(65 milionů korun), přístavba Domova pro seniory v Uherském Ostrohu (58 milionů korun), zateplení 17 objektů středních škol (celkem 200 milionů korun) či rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě (40 milionů korun).
Samostatnou kapitolu pak tvoří dopravní infrastruktura. Z tohoto pohledu je významná především dostavba dalších úseků dálnice D1 a rychlostní komunikace R55, za pozornost stojí i zahájení prací na rozšíření silnice I/49 ve Zlíně. V tomto případě jde o komunikace, o které se stará stát. Kraj je správcem komunikací II. a III. třídy. "V původním plánu na rok 2010 jsme měli zahájení 17 investic na mostech a silnicích II. a III. třídy. Celková hodnota staveb se odhadovala na 907 milionů korun. Na financování letošních investic se opět podílely prostředky EU. Během roku byl plán rozšířen na celkem 22 staveb v hodnotě 1,2 miliardy korun," uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. (red)

Čtenost článku: 486

<<zpět