téma měsíce

Aby se život v kraji ani v zimě nezastavil

02.12.2010 - redakce

Sypače jsou připraveny na výjezd do terénu. |  Foto:  archiv ŘSZK

Nastalo pětiměsíční období zimní údržby silnic. Silničáři ve Zlínském kraji udělají vše pro to, aby byla na silnicích i přes nepřízeň počasí udržena sjízdnost. Nedokážou zázraky a bez určité trpělivosti a pochopení motoristů se neobejdou. Plán zimní údržby je propracovaný systém, který má zajistit, aby se normální život v kraji ani při zimním počasí nezastavil.

Nepřetržitá zimní pohotovost se drží na dispečincích zimní údržby každoročně od 1. listopadu do 31. března. Zimní údržbu na silniční síti (silnice I., II. a III. třídy) ve Zlínském kraji zajišťují na základě uzavřených smluvních vztahů obchodní organizace: SÚS Kroměřížska se sídlem v Kroměříži, SÚS Slovácka se sídlem v Uherském Hradišti, SÚS Valašska se sídlem ve Valašském Meziříčí a SÚS Zlínska se sídlem ve Zlíně. Základním předpisem jsou plány zimní údržby silnic. Byly projednány s Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností.

Limity
Silnice v každém okrese jsou rozděleny do tří pořadí z hlediska důležitosti komunikací pro zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy. Pro každé pořadí jsou stanoveny časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Na vymezených úsecích silnic s velmi malým dopravním významem není zajišťována - stejně jako v minulých letech - zimní údržba vůbec. Jde o 125,8 kilometru silnic II. a III. tříd, což je 6 procent silniční sítě. Tyto úseky budou opatřeny přechodným dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Posypový materiál
Chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby uplatňován na 942,7 kilometru dopravně nejzatíženější silniční sítě (45 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 1048,2 kilometru (49 %). Pro letošní zimní období je ve skladech SÚS připraveno 9 840 tun soli a 18 600 tun kamenné drti, další potřebné množství je smluvně zajištěno k odběru v průběhu zimní sezony.

Organizace zimní údržby
Silniční síť je v kraji rozdělena pro účely zimní údržby komunikací do 57 obvodů. Správy a údržby silnic (včetně subdodavatelů) mají k dispozici 73 sypačů, 108 traktorových radlic, 34 nakladačů a 17 těžkých mechanismů (frézy, grejdry). Během roku pokračovala obměna mechanismů. Správy a údržby silnic zakoupily 5 nových sypačů, 4 nakladače a jeden traktor. Do zimní údržby komunikací bude v celém kraji zapojeno 404 pracovníků.

Aktuální stav najdete na internetu
Informace o zimní sjízdnosti komunikací v celé ČR zadávají dispečeři z celého území ČR aktuálně při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a dále denně ve standardních časech. Každá informace reprezentuje převažující stav počasí, stav povrchu vozovky a doporučení pro sjízdnost v dané oblasti. Tyto informace jsou přístupné na internetu. Zájemci se na tyto stránky dostanou prostřednictvím přímých odkazů z webové stránky Ředitelství silnic Zlínského kraje www.rszk.cz/sjizdnost.html.

V nouzi můžete telefonovat
Dispečinky zimní údržby
" Kroměříž: 573 331 457
" Uherské Hradiště: 572 434 210
" Valašské Meziříčí: 571 611 686
" Zlín: 577 432 894

Vojtěch Cekota

Čtenost článku: 744

<<zpět