zpravodajství

K Holešovu se vrátili archeologové

30.11.2010 - redakce

Holešov – V areálu Strategické průmyslové zóny Holešov opět začínají působit archeologové. Byly totiž započaty práce na přípravě území pro stavbu Technologického parku Progress, v němž naleznou prostory začínající či inovační firmy. Stavbaři musí nejprve na budoucím staveništi provést skrývku ornice. Hned poté nastává čas pro archeology. Vzhledem k tomu, že budou v dohledné době postupně připravovány i další stavby v zóně, archeologové zde zřejmě budou působit delší dobu.
Pracovníci z Ústavu archeologické památkové péče Brno již v areálu zóny pracovali v letech 2007 až 2009 při stavbě základní technické a dopravní infrastruktury. Podařilo se jim zde uskutečnit několik zajímavých objevů, které doplnily pomyslnou mozaiku historie osídlení lokality. Stavby, na kterých až dosud v zóně působili, přitom měly liniový charakter. Šlo například o komunikace, vodovody či plynovody. K dispozici tak měli vždy jen poměrně úzký pás území se skrytou ornicí. "Nyní nás čekají práce na plošných stavbách, kdy můžeme prozkoumat větší celky. To samozřejmě vytváří předpoklad pro rozsáhlejší nálezy," poznamenal archeolog Miroslav Šmíd.
V letech 2007 až 2009 archeologové objevili například středověkou osadu, kterou ve 14. století postihla přírodní pohroma, zřejmě sesuv půdy v důsledku záplav. Při záchranném výzkumu narazili rovněž na osídlení z doby lužických popelnicových polí, konkrétně šlo o kultury slezskou a platěnickou. Zajímavý byl i objev sídliště ze starší doby bronzové.
"Obdobné archeologické výzkumy budou realizovány i při zástavbě průmyslové zóny. Náklady s tím spojené vždy budou hradit investoři jednotlivých staveb," doplnil výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch. Odborníci z Ústavu archeologické památkové péče Brno budou v areálu zóny pracovat prakticky až do poloviny příštího roku. (tz)

Čtenost článku: 778

<<zpět