úvodem

Krátce

30.11.2010 - redakce

  • Petr Sáha byl zvolen rektorem
    Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zvolil 19. října kandidátem na jmenování rektorem profesora Petra Sáhu. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Petr Sáha získal dvacet čtyři hlasů, přičemž pro zvolení bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů akademického senátu, tedy devatenáct. V akademickém senátu zasedá celkem 24 akademických pracovníků a 12 studentů. Petr Sáha stál u zrodu univerzity a byl jejím prvním rektorem v letech 2001 – 2007. V současné době působí na pozici prorektora pro strategii a rozvoj. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má šest fakult, celkem se na ní vzdělává asi 13 000 studentů.

  • Úspěšná prezentace v Šanghaji
    Prezentace turistického potenciálu Východní Moravy, kterou uspořádal Zlínský kraj na světové výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji, se setkala s mimořádným ohlasem odborné čínské veřejnosti. "Prezentace byla směřována k zástupcům cestovních kanceláří, touroperátorům a odborným médiím. Zúčastnilo se jí na 50 odborníků, včetně největších čínských cestovních kanceláří," sdělila ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová. Po skončení prezentace se uskutečnilo deset individuálních jednání, která budou pokračovat konkretizací nabídky turistického potenciálu čínské klientele. Největší zájem vzbudil projekt Moravská jantarová stezka, včetně jeho připravované mezinárodní varianty, která umožňuje poznat takřka celou střední Evropu.

  • Vánoční hvězda může pomáhat
    Nadace Šance, která již řadu let organizuje pomoc pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiny, pořádá také letos akci Vánoční hvězda. "Pořízením typické květiny, která zdobí naše domovy v čase adventu a Vánoc, může každý, kdo si květ zakoupí prostřednictvím Nadace Šance, podpořit léčbu dětských pacientů," uvedla Zdeňka Wasserbauerová z pořádajícího sdružení. Na Zlínsku bude charitativní prodej probíhat v několika termínech a na různých místech: 28. listopadu to bude v kostelích na zlínských Jižních Svazích a v Otrokovicích, 30. listopadu a 1. prosince v prostorách krajského úřadu, 2. a 3. prosince v budově Krajské správy sociálního zabezpečení a 5. prosince v kostele v Želechovicích nad Dřevnicí. Kromě toho je prodej zajišťován též ve školách a institucích.

Čtenost článku: 571

<<zpět