úvodem

Úvodní slovo

30.11.2010 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Vážení a milí spoluobčané,

pomalu vcházíme do posledního období roku, který byl bohatý na mnoho událostí. Byl rokem několika volebních klání, z nichž ta komunální máme ještě v živé paměti. I v našem kraji došlo k tomu, že se někde budou volby opakovat, protože někteří sice dostali důvěru, ale složili mandáty. V Žítkové a v Dolní Lhotě se vzdali mandátu poslanci za KDU-ČSL. Také došlo k překvapením – vítězové voleb, například i s nejvíce preferenčními hlasy, se nebudou podílet na vedení města, protože jiní se spojili proti nim: Když mi nemůžeme mít starostu, tak vy také ne. Svědčí to o politické kultuře u nás, zároveň to vede občany k závěru, že není nutné chodit k volbám. Ale i taková je demokracie. Všem, kdo budou obce a města v našem kraji vést v dalších čtyřech letech, přeji, aby se jim v jejich práci dařilo co nejlépe.
Další významnou událost si připomínáme nyní. Právě v tomto období před deseti lety došlo k ustavení krajského zastupitelstva. Při vzpomínání na dobu, která předcházela prvnímu ustavujícímu zasedání, se mi vybavuje petice, kterou jsem za vznik kraje ještě z funkce starosty pomáhal iniciovat, a také přesvědčování poslanců napříč politickým spektrem o tom, že vznik Zlínského kraje je pro náš region nezbytností. Tomuto výročí je věnováno prosincové vydání našeho magazínu, ve kterém se snažíme nejen mapovat uplynulých deset let, ale i seznámit s přínosem krajských institucí pro rozvoj regionu.
Při této příležitosti hejtmanství také vydává publikaci, která mimo jiné připomíná, že Zlínský kraj není novým a uměle vytvořeným celkem, nýbrž že jeho dnešní obrysy do značné míry nesou stopy po správním členění, jaké se zde v různých obměnách vyskytovaly již dávno v minulých dobách. Rád bych poděkoval všem, kdo se na vytvoření knihy autorsky podíleli a byli nápomocni svými radami a konzultacemi.
Kniha je samozřejmě jedna věc a život sám se do ní nedá obsáhnout. I relativně krátká historie nově konstituovaného Zlínského kraje, která se začala psát před deseti lety, s sebou přinesla nespočet novot, realizovaných akcí i změn v lidských osudech, na které by nestačila ani mnohosvazková publikace…
Za deset let se do krajské samosprávy zapojil nespočet lidí a každý do ní přinesl to, co odpovídá jeho hodnotám, dovednostem či prioritám. Všem, kdo svojí prací a svým poctivým úsilím přispěli k rozvoji Zlínského kraje, patří moje velké poděkování.
Na závěr bych rád využil této příležitosti také k tomu, abych vám popřál v adventním čase, který právě nastává, najít co nejvíce klidu. My lidé totiž v tomto čase jdeme většinou proti přírodě, která se ukládá k zimnímu "spánku", kdežto my máme nejvíce naspěch. Dovolte mi, abych vám popřál radostně prožité Vánoce v kruhu vašich blízkých a přátel a do nového roku 2011 přijměte mé upřímné přání pevného zdraví, vzájemného porozumění, lásky a mnoho úspěchů v životě.


MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Čtenost článku: 640

<<zpět