téma měsíce

Podpora producentů ze Zlínského kraje

27.10.2010 - redakce

Součástí soutěže Perla Zlínska jsou ochutnávky.  |  Foto: archivKrajské dožínky jsou podporovány Zlínským krajem.  |   Foto: archiv

Globalizovaný svět, pád celních i administrativních bariér a upravené technologie výroby potravin – to jsou hlavní důvody toho, že dnešní člověk může mít na svém stole potraviny od výrobce, který působí i stovky kilometrů daleko. Často jediným kritériem pro rozhodování spotřebitele se tak stává cena výrobku – bez ohledu na kvalitu a původ.

Přitom spotřeba výrobků vyrobených v místě má mnoho pozitivních dopadů: rozvoj regionální ekomoniky, tvorba pracovních míst i zachování tradičních výrobních postupů.
Potřebu podporovat místní producenty potravin si Zlínský kraj uvědomil již před šesti lety. Ze spolupráce s Okresní agrární komorou Zlín vzešla originální soutěž Perla Zlínska. V té době byly podobné aktivity ještě v plenkách, organizátoři se proto inspirovali pravidly a hodnocením zavedeným u národní značky kvality Klasa. Pravidla byla ovšem upravena s ohledem na místní podmínky. Přípravy trvaly zhruba rok. Hned její první ročník v roce 2006 se setkal s nečekaným zájmem výrobců. "První rok byl pro nás opravdu šok. Do soutěže se přihlásilo přes 130 vzorků. Nikdo z nás netušil, jak náročná to bude práce pro hodnotitelskou komisi. Přesto, že převážná většina z nich měla mnohaleté zkušenosti s degustací, tak toto byla jejich nejtěžší zkouška," uvedla ředitelka zlínské agrární komory Jana Brázdilová.

Hlavní přínos: propagace
Do soutěže se mohou přihlásit výrobci pekárenských, masných a mléčných výrobků, samostatnou kategorii mají i produkty z medu. Ocenění výrobci pak mají možnost označit příslušné výrobky logem soutěže Perla Zlínska, zároveň jsou jejich produkty propagovány na velkém množství akcí v celé České republice i v zahraničí.
"Snažíme se propagovat naše výrobky všude, kde to jen trochu jde. Například v letošním roce už máme za sebou úspěšnou prezentaci na Salimě v Brně, výstavě v Českých Budějovicích či účast na veletrzích v Polsku, Maďarsku či Slovensku," přiblížila Brázdilová. Nejdůležitější ale pochopitelně zůstávají prezentační akce v kraji. Mezi ně patří především samotné slavnostní vyhlašování, které se koná vždy v jiném městě, prezentace na krajských dožínkách v Kroměříži a podobně. "Vzhledem k tomu, že nejčastějším místem nákupů jsou dnes supermarkety, snažíme se dělat přímo v nich ochutnávky oceněných výrobků," doplnila ředitelka agrární komory. Veškeré informace, včetně seznamu oceněných, jsou pak k dispozici na internetových stránkách soutěže www.perla-zlinska.cz.

Jak se hodnotí
Všechny produkty hodnotí odborné komise, které jsou pro každou z kategorií samostatné. V nich mají své zástupce například potravinářská inspekce, Krajská hygienická stanice Zlín, Krajská veterinární správa Zlín či Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Každý přihlášený vzorek do soutěže je zbaven informací o výrobci, obdrží číslo a je zařazen do příslušné kategorie. "Ustanovení hodnotitelských komisí pro každou kategorii je vzhledem k počtu produktů, které každoročně do soutěže výrobci zasílají, naprosto nezbytné," vysvětlila Brázdilová.


Další aktivity
Zlínský kraj postupně ve spolupráci s agrárními komorami v regionu připravil a uvedl v život další akce, které jsou zaměřeny na podporu regionálních producentů. Jde například o soutěž Top Víno Slovácka. Určena je pro vinaře ze Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatnička. Smysl a princip akce je velmi podobný jako v případě Perly Zlínska.
Další aktivitou je pak prezentační a vzdělávací akce nazvaná Tradiční Valašsko – chov ovcí a produkce. Je zaměřena na propagaci chovu ovcí a koz, s cílem navrácení tradic obdělávání hornaté krajiny Valašska, včetně propagace lidových zvyků, ale i ochutnávky jehněčích a skopových výrobků. Posledním střípkem do mozaiky akcí na podporu zemědělců jsou pak krajské dožínky, které se tradičně konají v Kroměříži.

Čtenost článku: 451

<<zpět