úvodem

Úvodní slovo

27.10.2010 - redakce

Vážení čtenáři,

paprsky podzimního slunce ještě olizují naše příbytky, těšíme se z barev podzimu. Ranní mrazivé ostny nám připomínají, že je třeba začít zimovat zahrádky, vinaři dosbírávají úrodu hroznů, burčáková sezona je v plném proudu, v hospodách se řeší letošní úroda švestek a … volby.
Podzim nám připomíná pokračování volebního maratonu. V době, kdy budete číst tyto řádky, budou již známy výsledky komunálních voleb, uzavírány staronové, staré či nové koalice a bude již jasné, jak se obměnilo vedení měst a obcí, kdo je naším novým senátorem. Poslanci, vzešlí z letošních červnových voleb, se ujali svých mandátů a můžeme hodnotit a sledovat jejich kroky a záměry v té které oblasti.
Podle avizovaných prohlášení pana ministra zdravotnictví nás čeká řada opatření, která budou ovlivňovat úroveň zdravotní péče v naší republice a tedy samozřejmě i u nás ve Zlínském kraji. Některá opatření se přímo dotknou hospitalizovaných pacientů zvýšeným poplatkem za pobyt v nemocnici, jiná pouze zprostředkovaně.
Některé nešvary našeho zdravotnictví ale nejdou jen na vrub zdravotnického systému, ale stojí za nimi lidská či profesní selhání či obyčejná hamižnost. Opakovaně se setkávám s případy, kdy jednání lékaře či zdravotníka je vedeno a ovlivňováno "peněžní vstřícností" potenciálního pacienta či klienta. Je to o to smutnější, když zjistíte, že se jedná o člověka s nižším příjmem či tak zdravotně postiženého, že očekávaný finanční "bonus" mu způsobí existenční potíže. Bohužel se ve většině případů jedná o věci těžko dokazatelné či nedokazatelné. Omlouvám se všem, kteří se takto nechovají, nicméně jsou házeni do jednoho pytle.
Na druhé straně vnímání veřejnosti stojí pracovníci záchranných služeb, kteří jsou připraveni poskytnout rychlou zdravotní péči po úrazu, který jsme si způsobili vlastní hloupostí nebo rizikovým chováním či se stane vinou dopravní nehody nebo náhlým zhoršením zdravotního stavu. Diví se někdo lékařské posádce, když při zdravotním zásahu důrazně upozorní kolemstojící čumily, že oni nejsou atrakce, nýbrž že potřebují prostor na práci, rychle stabilizovat pacienta a tak mu zachránit život?
Vyžadujeme od zdravotníků profesionální výkon, ale také my se chovejme profesionálně – slušně a korektně.
Přeji Vám všem, abyste lékaře znali jen z preventivních prohlídek, zdravotnická zařízení jen podle vnějšího vzhledu, zdraví si mohli utužovat burčákovým mokem a chřipku zahánět stopečkou slivovice (dobrá je s medíčkem).

Příjemné listopadové dny.
Ing. Hana Příleská,
radní Zlínského kraje

Čtenost článku: 498

<<zpět