rozhovor

Drahomíra Pavelková: Na řadu profesí stačí bakaláři

01.09.2010 - redakce

Děkanka Fakulty managementu a ekonomiky UTB. |  Foto: Ivo Hercik

Ve svých odborných pracích jste se hodně věnovala ekonomice podniků. Jaká je současná ekonomická situace firem v kraji nebo v celé zemi na pozadí snad již doznívající ekonomické krize?
Zobecnění není lehké; podnikům se daří různě podle toho, jaké výrobky nebo služby poskytují, jak jsou schopné se přizpůsobit rychle se měnícím vnějším podmínkám, jak řídí své vnitřní procesy. O doznívání světové ekonomické krize v nejbližším období však nejsem přesvědčena.

Jaké kroky byste doporučila politikům v našem regionu, aby se u nás lidem dobře žilo, nebo čeho by se měli vyvarovat?
Myslím si, že politici jsou si vědomi kroků, které jsou nezbytné pro to, aby region prosperoval a lidé zde zůstávali a byli spokojeni. Je to určitě podpora podnikání, ať už ve formě kvalitní infrastruktury či rozvoje podnikatelské zdatnosti a připravenosti lidských zdrojů a dalších podmínek pro vytváření pracovních příležitostí. Dále je to podpora možností kulturního a sportovního vyžití. Čeho by se měli politici vyvarovat? Neměli by obětovat politickému hašteření a hájení politických zájmů své nápady a konkrétní činy, které prospívají regionu a lidem.

Na vaší fakultě studovalo v uplynulém akademickém roce bezmála tři a půl tisíce studentů. Má náš trh práce možnost všechny absolventy odpovídajícím způsobem zaměstnat?
Naše fakulta má absolventy, kteří mají vzdělání zaměřené na management, podnikovou ekonomiku, marketing, finance či veřejnou správu a regionální rozvoj. Výchově absolventů v těchto oborech se věnuje řada veřejných i soukromých vysokých škol a jejich nedostatek v devadesátých letech po sametové revoluci už dávno není realitou. Fakulta se snaží reagovat na změny na trhu práce podporou oborů či specializací, které nenabízí mnoho fakult ekonomického zaměření v ČR. Patří k nim průmyslové inženýrství, řízení výroby a kvality, management ve zdravotnictví. Ve spolupráci s ministerstvem financí bude v novém akademickém roce fakulta nabízet specializaci zaměřenou na finanční kontrolu v oblasti veřejné správy - zatím jako jediné pracoviště v ČR. Perspektiva uplatnění těchto absolventů je na základě předpokladů MF a průzkumu trhu velmi vysoká.

Nehrozí moderní české, ale i evropské společnosti určitá převzdělanost populace, kdy se lidé s vysokými nároky na státní rozpočet vzdělávají, ale potom v praxi dělají práce, na které by jim stačila maturita?
V současnosti studují v oblasti terciárního vzdělávání téměř dvě třetiny maturantů, což je opravdu vysoký poměr. Velká část z nich absolvuje magisterské studium. Uvědomuje si to i ministerstvo školství a chystá opatření, která povedou k větší preferenci ukončování studia i bakalářským stupněm vzdělání. Tato úroveň vzdělání je vyhovující pro řadu profesí, pro něž v minulosti bylo dostačující maturitní vzdělání; dnes však díky rozvoji a vyspělosti výrobních a informačních technologií mohou být vyžadovány další poznatky i zralost absolventů. Je ale pravdou, že jsou pracovní pozice, které vyžadují odborné vzdělání vysoce profesně orientované (typu učilišť), a tito absolventi na trhu práce mnohdy chybějí.

Vojtěch Cekota

Čtenost článku: 1300

<<zpět