téma měsíce

Nejlépe obnovenou lidovou stavbu mají v Karolince

01.09.2010 - redakce

Obytné roubené stavení a stodola v Karolince. |  Foto:  Jana Spathová

Uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví letos získává Miroslav Orság za stavební obnovu souboru roubených staveb usedlosti č. p. 18 z poloviny 18. století v Karolince. Jde o významný doklad původní lidové roubené architektury lokální formy valašského domu, která se nezastupitelným způsobem uplatňuje v panoramatu obce.

Už potřetí byla ve Zlínském kraji oceňována v rámci projektu "Lidová stavba roku" nejlépe obnovená památka lidového stavitelství. Tentokrát hodnotící komise v čele s náměstkem hejtmana Jindřichem Ondrušem navrhla a Rada Zlínského kraje dne 28. června na svém zasedání schválila udělení uznání "Lidová stavba roku" Miroslavu Orságovi za stavební obnovu souboru roubených staveb usedlosti č. p. 18 z poloviny 18. století v Karolince. Jedná se o dochovanou hospodářskou usedlost s trojstranným typem dvora, kdy součástí areálu je ještě seník, roubená stodola a malý chlév. Vzhledem ke stupni zachování se jedná o významný doklad lidové roubené architektury lokální formy valašského domu, která se nezastupitelným způsobem uplatňuje v panoramatu obce.
Ve stanoveném termínu do 30. dubna byly podány celkem čtyři návrhy (sušírna u č. p. 24 v obci Drslavice vlastníka Františka Šrámka, vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora Miroslava a Anny Medkových, usedlost č. p. 109 v Senince Martina a Věry Továrkových a soubor staveb usedlosti zvaných "šenk" č. p. 18 Miroslava Orsága). Všechny tyto návrhy splnily dané podmínky projektu v celém rozsahu. Členové komise ocenili vysokou úroveň všech obnovených a zachráněných staveb, které byly přihlášeny.
Nicméně do nejužšího kola pak jednomyslně postoupil jako jediný soubor staveb usedlosti "šenk" č. p. 18 Orságů – Bitalovských v Karolince. Hodnotící komisí bylo konstatováno, že se jedná o mimořádně zdařilou památkovou obnovu unikátně zachovaného souboru, v rámci kterého byly v průběhu velmi náročné desetileté památkové obnovy použity tradiční materiály a technologie. V co největší možné míře byly zachovány veškeré původní konstrukce a výplně otvorů tak, aby byla zachována autenticita stavby. Jedná se o ukázkovou obnovu rozsáhlého areálu, která nemá v takovém rozsahu v našich podmínkách obdoby.
Celou památkovou obnovu zahájila koncem 90. let 20. století Hana Orságová, která byla vlastníkem areálu. Šlo o obnovu obytné části i všech hospodářských staveb areálu. V loňském roce chráněný soubor staveb usedlosti převedla na svého syna Miroslava, který tak převzal pomyslnou rodovou štafetu. Veškerá obnova byla možná jenom díky osvícenosti a zcela mimořádnému vztahu vlastníků, kteří uchovávají rodovou tradici svých předků. Tato obnova může být jedním z příkladů, jak lze zachránit památku a zároveň ji i využít v rámci současných požadavků na bydlení. Památka je udržována jednotlivými členy rodu postupně neuvěřitelných více než 250 let a stále slouží svému původnímu účelu. Uznání projektu "Lidová stavba roku" bude slavnostně předáno za účasti hejtmana Stanislava Mišáka ve středu 8. září v dopoledních hodinách v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Spathová

Čtenost článku: 796

<<zpět