zpravodajství

Krátce

27.07.2010 - redakce

 • Kraj ocenil žáky za mimořádné činy
  Zlínský kraj – Za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti, zejména za příkladnou reprezentaci v soutěžích a olympiádách, ale i za úctyhodný čin v podobě záchrany lidského života, bylo Radou Zlínského kraje oceněno 21 žáků a studentů. Ocenění bylo předáno koncem školního roku v prostorách holešovského zámku. Odbor školství, mládeže a sportu letos vybíral z 86 podaných návrhů.

 • Pamatují na zákazy kouření i noční klid
  Vsetín – Vsetínští zastupitelé schválili vyhlášku, která od července zakazuje kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích. "Chceme vytěsnit z prostor, které užívají nejmenší děti, kouřící mládež," řekla starostka Květoslava Othová. Zákaz kouření platí také ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí nebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším osmnácti let. Zastupitelé ve Vsetíně rovněž vyhláškou stanovili dobu nočního klidu.

 • Koupání ve volné přírodě
  Zlínský kraj – Doba prázdnin láká ke koupání. Mnozí přitom dávají přednost nádržím v přírodě. Je zde sice méně lidí, voda ale může citlivým osobám působit problémy. Proto Krajská hygienická stanice Zlínského kraje v sezoně pravidelně monitoruje stav vody v těch nejvíce využívaných koupacích oblastí ve volné přírodě na území kraje. Jde o retenční nádrž Všemina, Bahňák - Štěrkoviště Otrokovice, slepé rameno řeky Moravy, přehradu Luhačovice, vodní nádrž Horní Bečva, vodní nádrž Bystřička, štěrkoviště Nový Hrozenkov a přírodní. koupaliště Albatros Ostrožská Nová Ves. Výsledky měření jsou zveřejňovány na stránkách hygienické stanice, jako bonus obsahují i popis jednotlivých lokalit. Více na www.khszlin.cz v rubrice Koupání ve volné přírodě - rekreační sezona 2010.

 • Vodohospodářství a územní plány
  Zlínský kraj – Částkou přesahující 18,5 milionu korun podpoří v letošním roce hejtmanství obce Zlínského kraje při realizaci projektů vodohospodářské infrastruktury i zpracování územních plánů. Peníze budou obcím přiděleny prostřednictvím investičních dotací v rámci podprogramu vodohospodářská infrastruktura a podprogramu na podporu obnovy venkova. Cílem poskytování podpory je u prvního podprogramu zvýšení vybavenosti sídel o velikosti do 2000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zlepšení zásobování pitnou vodou a zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod.

Čtenost článku: 666

<<zpět