zpravodajství

Do Zlína po čtyřpruhu v roce 2012

27.07.2010 - redakce

Rozšiřování silnice I/49 bylo zahájeno.  |   Foto: Petr Zákutný

Zlín – Již letos na podzim má být dokončen úsek dálnice D1 z Kroměříže do Hulína a současně též rychlostní komunikace R55 z Hulína do Otrokovic. Souvislé čtyřpruhové silniční napojení centra krajského města Zlína tak bude přerušeno už jen dvoukilometrovým dvoupruhovým úsekem ve Zlíně-Malenovicích. Ale i ten už se začal koncem června rozšiřovat na čtyřpruh. Měl by být předán motoristům v květnu 2012. Náklady dosáhnou 585 milionů korun.
"Rozšíření spojené s modernizací stávající komunikace mezi Malenovicemi a Otrokovicemi přinese zlepšení dopravní situace v tomto úseku, který patří k nejzatíženějším v kraji," uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Trasa silnice I/49 prochází územím mezi obchvatem Otrokovic a sídlištěm Malenovice. V souvislosti s rozšiřováním komunikace dojde k četným přeložkám inženýrských sítí. Součástí stavby bude také přeložka Hleděnovského potoka a jeho zkapacitnění. Bude vybudována nová silniční kanalizace a jsou řešeny kolize se stávající splaškovou kanalizací. Vzniknou zde i zastávky pro trolejbusovou dopravu a nové veřejné osvětlení. Nutné jsou úpravy odvodnění železniční trati v místech rozšíření silnice směrem k drážnímu tělesu. Silničáři vybudují protihlukové stěny a vymění v některých domech okna za modely se zvýšeným protihlukovým útlumem.
"Stavba bude prováděna při zachování provozu a z toho důvodu je nutné postupné budování silnice a převádění dopravy. Průběh výstavby je tak rozvržen do tří etap," upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. Objízdné trasy nelze stanovit. "Řidiči budou muset být trpěliví a respektovat dopravní značení a omezení," poznamenal ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, Karel Chudárek. Stavbaři se budou snažit zachovat průjezdné dva pruhy, v některých případech však bude otevřený jen jeden a provoz bude řízen kyvadlově semafory. (vc)

Čtenost článku: 767

<<zpět