úvodem

Úvodní slovo

25.06.2010 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Vážení a milí spoluobčané.

Přesně nevím, co by mělo být v úvodníku, aby byl v souladu s pravidly žurnalistiky. Domnívám se ale, že by měl obsahovat nějaké zhodnocení, poselství k významným událostem, které proběhly nebo se očekávají v životě Zlínského kraje.
V minulých dnech jsme se mohli přesvědčit o tom, jakou sílu mají media , kterým se spolu s kampaní některých stran podařilo vytvořit převrácený obraz ukazující jen dva typy lidí v naší společnosti. Ty zodpovědné, nechtějící připustit další zadlužování země, a ty "poživačné", kteří si chtějí žít nad poměry bez zřetele toho, jak to potom dopadne. Navíc, že těmi zodpovědnými jsou ti nejvíce majetní bez ohledu, jak k těm majetkům přišli. Těmi "poživačnými" jsou naopak lidé s nízkými příjmy, rodiny s dětmi, důchodci, nezaměstnaní, nemocní. Převrácení reality vedlo k tomu, že se mladí poštvali proti starým, protože se tvrdilo, že vyčerpávají státní kasu sociálními dávkami. Už nějak zaniklo, že jsme zpackanou privatizací, tunelováním polostátních podniků a sanací bank před jejich privatizací přišli o více než sedm národních důchodů, že se neřeší, kudy ze státní pokladny unikají peníze nebo proč se tam nedostanou ty, co tam patří.
Ve standardní demokracii bývají dvě silné demokratické strany rozlišující se mírou přerozdělování finančních prostředků. Očekávalo se, že tuto roli budou plnit sociální a občanští demokraté. Ti ale byli v těchto parlamentních volbách potrestáni největší ztrátou voličů a až čas ukáže, kdo byl vlastně potrestaný. Přes všechna překvapení, která se udála, mám za to, že v demokracii mají své místo ukotvené strany s jasnou ideologií, čitelným programem a světonázorem, nikoliv marketinkové projekty. To také záleží na lidech. Proto koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL ve Zlínském kraji je životaschopná a funkční. Soustřeďuje se na řešení problémů obyvatel našeho regionu.
V minulých dnech jsme se také mohli přesvědčit o další síle – tentokrát přírody. Opět jsme byli proti její moci malí… Povodně nám ukázaly, jak dokáže být příroda nekompromisní, tvrdá a to čím dál častěji. Po zkušenostech z minulých povodní a záplav jsme opět rekapitulovali, co všechno jsme ještě mohli udělat lépe. Nejvíce však mrzí, že to, co bylo připraveno zrealizovat, skončilo na nevůli vlastníků pozemků.
Mohu ale konstatovat, že jsme byli zase o něco lépe připraveni, a to i technicky, a že souhra jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému při zásazích v zaplavených územích byla na vysoké úrovni. Rád bych proto poděkoval nejen členům IZS, všem členům povodňových komisí, vedení radnic, pracovníkům Zlínského kraje a všem, kteří jakkoli pomohli při odstraňování povodňových následků, ale především těm, kteří se dostali do přímého ohrožení vodou, že dokázali tuto situaci zvládnout. Snad nevyslovím neskromné přání – že všem přeji, aby nám příroda už ukazovala jenom příjemnou tvář.
A proto teď pojďme k věcem veselejším. Nastává čas prázdnin, dovolených. Všem dětem přeji, aby svým vysvědčením udělaly rodičům radost, mohly si užít krásných pohodových prázdnin a aby jim neutekly rychle, ale právě tak akorát, aby se mohly zase těšit do školy. Všem ostatním, aby si mohli dovolit a užít dovolenou a rekreaci podle svých představ a načerpali mnoho energie do dalších dnů.
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Čtenost článku: 536

<<zpět