téma měsíce

Ocenění dobrovolných a profesionálních hasičů

28.05.2010 - redakce

Mezi oceněnými byli také mladí hasiči, kteří úspěšně reprezentují v požárním sportu.  |  Foto: Petr ZákutnýOcenění byla předána v sídle Zlínského kraje. ¨|  Foto:  Petr Zákutný

Zlínský kraj poděkoval dobrovolným hasičům, kteří ve svých sborech vykonávají záslužnou práci ve prospěch druhých a pomáhají při záchraně lidských životů či živelních pohromách. Letošní oceňování se konalo v den svátku Svatého Floriána, patrona hasičů, už po páté a našlo si své místo už tradičně 4. května. Při této příležitosti převzalo z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka ocenění 42 dobrovolných i profesionálních hasičů.

Vyznamenání hasičů bylo spojeno s připomenutím 10. výročí vzniku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. "Toto ocenění je příležitostí, jak poděkovat za práci, kterou hasiči odvádí ve svých sborech s úctyhodným nasazením a obětavostí. Jsou to ti, kteří běží tam, odkud lidé utíkají. Bez profesionálních a dobrovolných hasičů by společnost nefungovala, jak má. Důležitou součástí jsou také sbory dobrovolných hasičů, které jsou spolu s kolegy profesionály neodmyslitelným pilířem Integrovaného záchranného systému. Dobrovolní hasiči jsou také ti, kteří bývají v menších obcích nositeli místního společenského a kulturního života, pomáhají udržovat staré lidové tradice, podněcují spolkový život, organizují brigády a pomáhají všude tam, kde je zrovna potřeba. Navíc mají velký podíl na výchově dětí a mládeže, což si zaslouží zvláštní poděkování. Nejenže tím dobrovolní hasiči rozvíjí v dětech technické dovednosti a potřebnou kondici, ale také smysl pro solidaritu, statečnost a schopnost nezištně pomoci lidem, kteří se ocitli v potížích," pronesl při slavnostním vyznamenání dobrovolných hasičů hejtman Stanislav Mišák.
Ocenění hasiči získali svá vyznamenání za výkon funkce starosty Sboru dobrovolných hasičů, velitele zásahové jednotky i za výchovu mladých hasičů. Svou kategorii mají také mladí hasiči s věkovou hranicí 12 let, kteří slavili v uplynulém roce úspěchy v požárním sportu mládeže. Významné ocenění čekalo i na deset zasloužilých hasičů, kteří již dovršili věku 60 let, přičemž 35 let aktivně působili v hasičských sborech a pět let vlastnili medaili "Za mimořádné zásluhy".

Seznam oceněných – okres Kroměříž
Josef Bělík (SDH Vítonice) – Dlouholetý vedoucí kolektivu mladých hasičů.
Lucie Fridrichová (SDH Vítonice) – Nadějná závodnice.
Ladislav Hlava (SDH Vítonice) – Dlouholetý člen, řadu let byl starosta sboru.
Bohumil Jiříček (SDH Břest) – Vedoucí kolektivu mladých hasičů. Pod jeho vedením se kádr rozšířil a dosahuje dobrých výsledků v soutěžích.
Kristýna Krejčí (SDH Morkovice) – Angažuje se v práci s mladými hasiči, pod jejím vedením se rozrostl kolektiv mladých hasičů SDH Morkovice na úctyhodných 35 dětí.
František Odstrčilík (SDH Šelešovice) – Do Sdružení vstoupil v roce 1953, pracoval ve funkcích velitele družstva a vedoucího mládeže. Po mnoho let vykonával funkci starosty okrsku Kroměříž.
Miloslav Peška (SDH Lískovec) – Od roku 1975, zastával funkci strojníka, nyní velitel SDH Lískovec a velitel okrsku Koryčany.
Stanislav Pumprla (SDH Prusinovice) – Starosta okresního sdružení hasičů Kroměříž, předseda ústřední odborné rady velitelů a člen výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Praha.
Josef Řepa (SDH Hulín) – Nejstarší člen sboru, dříve se angažoval převážně v oblasti represe a mládeže.

Seznam oceněných – okres Uherské Hradiště
Vlastislav Adamec (SDH Nezdenice) – Člen sboru od roku 1992, stal se zástupcem velitele sboru a hlavní náplní se mu stala výchova mládeže.
Marie Juřičková (SDH Kunovice) – Členkou je od roku 1975, řadu let závodí v družstvu žen a později ještě vypomáhá s výcvikem děvčat.
Vít Majer (dříve SDH Salaš, nyní SDH Bílovice) – Členem se stal v roce 2003, ihned se začal věnovat práci s dětmi a brzy se dostavily velmi dobré výsledky a to nejen v kategorii žáků, ale i dorostu. Po přestěhování se věnuje dětem v SDH Bílovice.
Josef Otépka (SDH Staré Město) – Člen SDH je od roku 1950. Od roku 2000 je nositel nejvyššího titulu Zasloužilý hasič.
Josef Otrusina (SDH Nedakonice) – Členem je od roku 1969, řadu let je starostou sboru.
Petr Vaculín (SDH Šumice) – Členem SDH je od roku 1955. Byl velitelem sboru a později jeho starostou. Protože mu učarovala mládež, začal se jí věnovat jako vedoucí.
František Vlčnovský (SDH Těšov) – Člen od roku 1975, v současnosti zastává funkci starosty sboru.
František Vyšinka (SDH Osvětimany) – Člen od roku 1956. Byl zařazen do jednotky sboru a později pracoval jako velitel sboru a okrsku. Řadu let byl členem okresní a také krajské rady velitelů. Nositel titulu Zasloužilý hasič.

Seznam oceněných – okres Vsetín
Josef Bartošek (SDH Velké Karlovice) – V SDH je 35 let. Byl oceněn medailí Za zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva.
Josef Číp (SDH Zubří) – Ve Sboru dobrovolných hasičů 49 let, vykonával funkce velitele, nyní již po tři volební období je včele sboru jako starosta. Oceněn byl Medailí sv. Floriána.
Jaroslav Jež (SDH Nový Hrozenkov) – Hasičem je od roku 1945, prošel funkcemi strojníka, dlouhá léta byl velitelem sboru. Je nositelem nejvyššího vyznamenání Zasloužilý hasič.
Stanislav Kretek (SDH Prostřední Bečva-Kněhyně) – V SDH je již 51 let, vykonával funkci hospodáře, později až do letošního roku funkci starosty. Oceněn byl medailí Za zásluhy o rozvoj hasičstva.
Alois Novosad (SDH Lidečko) – Členem SDH je již 49 let, prošel různými funkcemi. 17 let vykonával funkci starosty sboru, 25 let byl starostou okrsku Hornolidečského.
Václav Pospěch (SDH Zašová) – Hasičem je 38 let, dlouholetý velitel a cvičitel soutěžních družstev mužů a žen, která se umístila až na Mistrovství ČR.
Slavomír Orság (SDH Karolinka-Stanovnice) – Je členem od roku 1953, prošel různými funkcemi a funkci starosty sboru předal teprve před dvěma lety. Je nositelem titulu Zasloužilý hasič.
Vojtěch Švirák (SDH Valašská Polanka) – Členem SDH je 40 let. Byl oceněn medailí Za zásluhy o rozvoj hasičstva.

Seznam oceněných – okres Zlín
Miroslav Bača
(SDH Racková) – Ve sboru působí 50 let. Zastával funkce jednatele a 15 let byl starostou sboru. Je nositelem Medaile sv. Floriána.
Jiří Fišnar (SDH Slušovice) – Zastává funkci zástupce velitele sboru, je starostou okrsku a velitelem JPO III. Velmi aktivně se věnuje práci s mládeží.
Bohuslav Hnilica (SDH Kvítkovice) – Členem od roku 1966. Funkci starosty sboru zastával 31 let až do konce roku 2009. Je nositelem Medaile sv. Floriána.
Josef Chovanec (SDH Neubuz) – Členem SDH je 60 let. Zastával funkce výcvikového referenta, strojníka, preventisty a 25 let byl starostou sboru. Je nositelem medaile Za zásluhy a držitelem titulu Čestný starosta.
Zdenek Julina (SDH Jaroslavice) – Dobrovolným hasičem je 55 let. Dlouhodobě zastával funkci velitele sboru, ještě do konce roku 2009 pracoval ve výboru SDH. Je nositelem medaile Za mimořádné zásluhy.
Jiří Jurčík (SDH Fryšták) – Členem SDH od roku 1972. Po dobu 25 let byl ve funkci velitele sboru, 17 let zastává funkci velitele okrsku. Je nositelem Medaile sv. Floriána.
Karel Skoumal (SDH Kostelec) – Členem od roku 1970. Mnoho let zastával funkci preventisty sboru, 13 let byl starostou okrsku, v současné době je členem vedení okrsku.
Alois Štefka (SDH Lhotsko) – Členem od roku 1951. Zastával funkci starosty sboru, 30 let byl velitelem SDH. Byl velitelem okrsku, 15 let členem okresního výboru Svazu požární ochrany ve Zlíně. Držitel medaile Za mimořádné zásluhy.
Záslužná vyznamenání 2. stupně za aktivní a dlouholetou činnost ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – dobrovolní hasiči
Pavel Daňa (SDH Jablůnka) – Je členem sboru od roku 1958. V SDH pracoval jako strojník, velitel družstva a jednotky, člen výboru ve funkci hospodář, místostarosta a starosta. V okrsku jako člen, místostarosta a starosta. V roce 2002 obdržel titul Zasloužilý hasič a v roce 2005 Řád sv. Floriána.
Ludmila Kavačová (SDH Lískovec do 9. ledna 2010) – Členka Sdružení hasičů ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Lískovec od roku 1984 do letošního 9. ledna, kdy z vážných pracovních a rodinných důvodů vystoupila. Byla členkou výkonného výboru OSH Kroměříž.
Josef Krajča (SDH Střelná) – Velkou měrou se zasloužil o rozvoj hasičského hnutí v okrese Vsetín, ve Zlínském kraji a také na celorepublikové úrovni. Jeho práce na vysoké odborné úrovni byla oceněna řadou vyznamenání, je nositelem Řádu sv. Floriána a medaile Za mimořádné zásluhy.
Ladislav Ordelt (SDH Jaroslavice) – Ladislav Ordelt je členem sboru 61 let. Po celou dobu se velmi aktivně podílel na výborných výsledcích sboru, zastával řadu funkcí od vedoucího mládeže přes náměstka starosty až po starostu sboru. Je nositelem titulu Zasloužilý hasič a Řádu svatého Floriána.
Alois Šesták (SDH Vésky) – Člen SDH Vésky od roku 1953, celých 50 let zastával funkci jednatele sboru. Byl předsedou Okresní kontrolní a revizní rady a členem krajské revizní rady v Brně. Dnes stále pracuje v předsednictvu Klubu ZFH při OSH Uherské Hradiště. V roce 1992 získal titul Zasloužilý hasič a v roce 1999 Řád sv. Floriána.
Záslužná vyznamenání 2. stupně za příkladnou práci pro HZS Zlínského kraje v úseku IZS a operačního řízení – prof. hasiči
plk. Ing. Štefan Hrtús
– Ředitel odboru operačního řízení a KIS. U hasičského záchranného sboru vykonává službu 11 let.
por. Vladimír Kolařík – Operační důstojník krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje. U hasičského záchranného sboru vykonává službu 18 let.
ppor. Jaroslav Kubíček – Velitel čety, stanice Kroměříž. U hasičského záchranného sboru vykonává službu 23 let.
mjr. Ing. Dana Potěšilová – Vedoucí oddělení prevence v územním odboru Vsetín. U hasičského záchranného sboru vykonává službu 18 let.

Zlínský kraj od roku 2005 již vyznamenal přibližně 250 profesionálních a dobrovolných hasičů. Hejtmanství podporuje činnost hasičů také pravidelnými finančními dotacemi. Před třemi lety například činila roční dotace jeden milion korun. Letos hejtmanství podporuje činnost hasičů 1,5 milionem korun. Ve Zlínském kraji působí 460 profesionálních hasičů, ve 370 sborech je registrováno 20 600 dobrovolníků, mezi něž se řadí také dorost.

Čtenost článku: 1859

<<zpět