úvodem

Úvodní slovo

26.04.2010 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Vážení a milí spoluobčané,
asi se to může někomu zdát jako klišé, když uvádím, kdy jsem začal psát tento úvodník. Myslím si, že pro pochopení následujících řádků je ale vhodné vědět, v jakém jsem byl rozpoložení a co v tu dobu ovlivnilo moje myšlení. Právě jsem se vrátil z pohřbu starosty Kunovic Jiřího Vařechy...
Ještě stále mám v mysli tragickou událost, která potkala Polsko. Je také necelý týden před připomenutím si tragické události z konce války - upálení pasekářů na Ploštině, Prlově a Vařákových Pasekách.
V době, kdy budete tyto řádky číst, si budeme připomínat 65. výročí konce druhé světové války. Měli bychom si hlavně připomenout všechnu hrůzu války, bolest, zmařené životy umučených v koncen-tračních táborech, padlé v domácím i zahraničním odboji i vojáky osvobozujících armád. A ne, že bez povšimnutí médií prošlo 15. března 71. výročí zahájení okupace naší země německými vojáky. To si člověk hned uvědomí, kdo vlastní noviny.
Měli bychom si proto připomínat, jak těžce se ztracená svoboda získává zpět, a vést k tomu i naše děti. V kontextu toho uctít památku obětí a odmítat překrucování dějin. Pamatovat si, odkud válka a okupace naší země přišla a odkud přišla svoboda. Připomínat si to, i když tím není třeba zatěžovat vztahy ve společné Evropě. Není ovšem možné přehlédnout, že prezident Rakouska v předvolební kampani tvrdí, že Benešovy dekrety neplatí, a německá politička říká, že jsme se měli za protektorátu dobře.
Do Evropské unie jsme vstoupili před šesti lety, ale svoje rovnoprávné postavení si budeme muset ještě prosazovat. Už to vidíme v rozdílné podpoře zemědělců, ve vízové politice, či až téměř v šikaně našich řidičů německou policií. Přesto být součástí EU byl krok správným směrem.
Z pohledu toho, co jsem napsal, se mi jeví řevnivost volebního klání malicherná, ač někdy vzbuzuje obavu, že bychom si nakonec nemuseli umět vládnout sami. Jistě nechceme, aby nám vládli cizí, či jimi nastrčené loutky. I tak totiž mnohé národy i bez války přicházely o svobodu. A jsme zase u zachování svobody, suverenity a národní identity. Také by nemělo uniknout v předvolební kampani naší pozornosti, že někteří by rádi ještě doprivatizovali poslední veřejné prostředky sociálního a zdravotního pojištění.
Měsíc květen má i přízvisko máj. Jeho první den slavíme Svátek práce, kterým si připomínáme, že je třeba mít v úctě poctivou a tvořivou práci k prospěchu nejen svému, ale i druhých. Máj je také lásky čas, a tak na ni nezapomínejme. Přeji vám nejen hodně lásky, ale také šťastnou ruku při vhazování volebních lístků do hlasovacích uren.
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Čtenost článku: 470

<<zpět