téma měsíce

Věda a výzkum nacházejí praktické uplatnění

29.03.2010 - redakce

Tým indické vědkyně  Nabanity Sahy. |  Foto:  Roman Verner

Nemocniční sály, podniky chemického průmyslu i stanoviště vojenských jednotek. Nejen na těchto místech se lze setkat s výsledky práce vědců z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Posláním každé vysoké školy je jednak poskytovat vzdělání, jednak rozvíjet výzkumnou a tvůrčí činnost. Zatímco základní výzkum slouží zejména ke zjišťování nových poznatků, aplikovaný výzkum je zaměřený na konkrétní využití výsledků v praxi.

Hydrogely pomáhají při léčbě popálenin
Klíčovou oblastí, na niž je zaměřen univerzitní výzkum, jsou zdravotnické materiály. V Centru polymerních materiálů Fakulty technologické a na univerzitním institutu současně působí několik mezinárodních výzkumných týmů. Jeden z týmů se pod vedením indické vědkyně Nabanity Sahy věnuje zejména výzkumu hydrogelů použitelných pro medicínské a veterinární účely. "Hydrogely jsou polymerní materiály obsahující vodu. Lékaři je považují za vynikající krycí materiály pro ošetření pacientů s popáleninami nebo jinými povrchovými poraněními kůže," představuje výzkum Nabanita Saha a pokračuje: "Kromě možnosti pojmout velké množství vody mají hydrogely další důležité vlastnosti: mohou obsahovat substance, které bezprostředně tlumí bolest, zabraňují šíření bakterií i ztrátě tělních tekutin, umožňují kontrolu dávkování léků a snadno se vyměňují a kryjí rány."

Z odpadů lze vyrobit i bionaftu
Karel Kolomazník, jeden z nejznámějších vědců působících na UTB, zaměřuje výzkum na zpracování a další využití odpadů z masného, potravinářského a kožedělného průmyslu. Tato oblast má význam pro ochranu životního prostředí i pro zdraví člověka. "Odpad z kožedělného průmyslu je enormní. Po zpracování jedné tuny surové kůže zůstane 250 kg nevyčiněných zbytků, 200 kg vyčiněných zbytků obsahujících 3 kg potenciálně škodlivého chrómu a 50 000 litrů vody kontaminované chrómem," upozorňuje Kolomazník. V minulých dvaceti letech se jeho týmu podařilo jednak zajistit opětovné použití chrómu, který dříve zůstával v odpadu, jednak využít i samotný odpad. "Zaměřujeme se na využití kožedělného odpadu k přípravě biostimulátorů posilujících imunitu rostlin," představuje další možnosti Kolomazník.
Výzkum týmu fakulty našel praktické využití v mnoha zemích. "Speciální technologie, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s Technickou univerzitou v Texasu, našla uplatnění při zpracování manipulačních odpadů firmy NIKE a byla realizována ve Vietnamu," říká Kolomazník. Ve Zlínském kraji spolupracuje tým fakulty s firmou TVD – Technická výroba Slavičín – Rokytnice a s otrokovickou firmou TOMA. Nejnovější projekt, na němž tým pracuje, se týká výroby bionafty z odpadních tuků a olejů. Tento projekt byl v rámci soutěže vybrán k financování z prostředků Evropské unie.

Systém ochrání vojáky v Afghánistánu
Aktuální výzkumný projekt řeší na Fakultě aplikované informatiky tým Vojtěcha Křesálka. Ve spolupráci s Vojenským opravárenským podnikem Šternberk a dvěma společnostmi vyvíjí tým systém pro zabezpečení stanovišť vojenských jednotek působících v Afghánistánu. "Jestliže je armádní stanoviště ostřelováno, je podstatné zjistit, odkud střelba přichází. Proto vyvíjíme systém, který se skládá ze senzorů rozmístěných kolem chráněného stanoviště a řídicí jednotky. Senzory zachytí data, z nichž řídicí jednotka určí směr palby a místo, odkud je vedena," uvádí Křesálek. Velitel stanoviště tak získá informace, které mu umožní rychlé a operativní nasazení vlastních zbraňových systémů a jednotek. "Systém vyvíjíme tak, aby kromě pozice útočníka identifikoval i druh jeho zbraně," doplňuje dále Křesálek. Laboratorní vzorek systému na krátké vzdálenosti již byl vyroben a nyní se připravuje funkční vzorek. Jan Malý

Čtenost článku: 669

<<zpět