téma měsíce

Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje

29.03.2010 - redakce

Hasiči i zdravotníci loni zasahovali častěji.  |  Foto: Ivo MitáčekČinnost složek IZS

Stejně jako v loňském roce přináší Okno do kraje souhrnný přehled zásahů jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, z něhož je patrné, jak se v našem regionu v roce 2009 vyvíjela práce hasičů, zdravotnické záchranné služby i policie.

Hasičský záchranný sbor
V roce 2009 řešili hasiči v kraji 3 537 událostí, meziročně o 328 více. Nejčetnějšími událostmi byly technické havárie (1388), dopravní nehody (835) a požáry (673). Nejvíce událostí bylo hlášeno v říjnu a nejméně pak v měsíci březnu z celkového počtu událostí. Podle dne v týdnu bylo nejvíce událostí hlášených ve čtvrtek a naopak nejméně v neděli.
Hasiči při zdolávání mimořádných událostí zachránili 859 zraněných osob, bohužel 135 osobám se život zachránit nepovedlo. Z bezprostředního nebezpečí se podařilo zachránit 527 osob a 76 osob bylo evakuováno z nebezpečných prostor.
Při záchranných činnostech bylo zraněno 5 profesionálních hasičů, 8 dobrovolných hasičů a jeden hasič neurčené jednotky. V roce 2009 bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno 673 požárů, při nichž došlo k úmrtí 6 osob a zranění 44. Nejvíce požárů se stalo na Zlínsku (226) a nejméně v okrese Kroměříž (114).

Zdravotnická záchranná služba
Posádky ZZS vyjížděly loni k desítkám tisíc případů. Nejvíce zásahů spadá do režimu posádek rychlé lékařské pomoci (lékař, zdravotník záchranář, řidič záchranář), u kterých počet výjezdů přesahuje ročně hodnotu 22 600. Srovnatelné množství zásahů měly rovněž posádky rychlé zdravotnické pomoci (zdravotník záchranář, řidič záchranář), a to v počtu zhruba 20 200. Ve zlínském okrese se kromě posádek RLP a RZP pacienti setkávají také s posádkami v systému Rande vous, které si za minulý rok na své konto připsaly téměř 10 000 výjezdů.
Ze statistiky například vyplývá, že ve 444 případech vyžadoval kritický stav pacienta zahájení kardiopulmonální resuscitace, přes 1100 osob bylo ošetřeno se zraněními při dopravních nehodách, 290 osob při pokusu o sebevraždu, na 4 000 pacientů ošetřili zdravotníci po požití alkoholu a omamných látek.
Alarmující je počet tzv. "marných výjezdů", neboť loni řešila záchranná služba 223 případů, kde se prokázalo zneužití linky 155.

Policie ČR
Policisté ve Zlínském kraji v roce 2009 zaznamenali mírné snížení trestné činnosti. V roce 2008 pachatelé spáchali 10 395 trestných činů, zatímco v roce 2009 o 351 trestných činů méně, tedy 10 044. V oblasti nejzávažnější trestné činnosti v minulém roce došlo ve Zlínském kraji k 10 vraždám (včetně pokusů). Čtyři spáchali pachatelé na Vsetínsku. Policistům ze služby kriminální policie a vyšetřování se všechny případy podařilo objasnit. Také na Zlínsku došlo ke čtyřem vraždám (včetně pokusů), pachatelé dvou vražd již byli obviněni, jeden spáchal sebevraždu a na čtvrtém případu kriminalisté pracují. Motivem většiny těchto nebezpečných případů byly osobní problémy a vleklé neshody. Příznivý stav policisté zaznamenali u trestných činů krádeží vloupáním do bytů, do chat a chalup a v počtu krádeží motorových vozidel, kde nastal pokles. Snížení zapříčinila i preventivní činnost policistů.
U přestupků statistiky ukazují vzestupnou tendenci. Zatímco v roce 2008 policie evidovala 66 179 přestupků, v roce 2009 to bylo 71 260. Mezi nejvíce zatěžující přestupky patří přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2008 jich v celém kraji bylo 50 377, v roce 2009 to už je 54 640 přestupků. Nárůst činí 4 263 přestupků.
Ve spolupráci s IZS připravil Robert Pekaj, odbor Kancelář hejtmana

Čtenost článku: 676

<<zpět