téma měsíce

Vzniklo krajské policejní ředitelství

28.01.2010 - redakce

Policii slouží 12. budova továrního areálu.  |  Foto: Ivo HercíkSymbolickou pásku krajského ředitelství přestřihli (zleva) Bedřich Koutný, Oldřich Martinů a Stanislav Mišák. |  Foto:  Ivo Hercík

Samostatné policejní ředitelství má od začátku tohoto roku Zlínský kraj. Nová policejní struktura odpovídá současnému územnímu rozložení krajů. Jde o významnou změnu, která je jedním z deseti pilířů právě probíhající reformy Policie ČR.

Krajské ředitelství
Krajská ředitelství policie společně s územními odbory vnější služby a územními odbory kriminální policie a vyšetřování jsou základním pilířem nové organizační struktury policie. Na územních odborech obou typů zůstal pouze výkon tzv. základních policejních činností, veškeré podpůrné činnosti, zejména personální, logistické či ekonomické, jsou nově zajišťovány z krajské úrovně. Vznikem územních odborů došlo k zefektivnění řízení a nastavení účinnější spolupráce s místní samosprávou a zároveň ke zvýšení výkonnostního potenciálu policie.
Nově vzniklé Krajské ředitelství policie Zlínského kraje sídlí v rekonstruovaných prostorách 12. budovy zlínského továrního areálu, ulice J. A. Bati 5637. Bude zde pracovat asi 150 zaměstnanců. Svou kancelář zde má krajský ředitel, ředitel kanceláře, náměstci pro pořádkovou policii i pro službu kriminální policie a vyšetřování a jejich týmy, analyticko-právní oddělení, odbor vnitřní kontroly, ředitelství pro řízení lidských zdrojů, logistické články i preventivně informační oddělení.
Historicky prvním ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje byl jmenován Bedřich Koutný, který v minulosti působil ve Zlíně po řadu let jako okresní policejní ředitel. Statutárním náměstkem a náměstkem krajského ředitelství pro vnější službu se stal Jaroslav Vaněk. Náměstkem ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování byl ustanoven František Dočekal. Místo ředitele lidských zdrojů bude zastávat Jaroslav Čožík. Ředitelkou kanceláře ředitele se stala Kateřina Nassvetterová.
Policistům patří z třípatrové 12. budovy továrního areálu druhé a třetí nadzemní podlaží a recepce v přízemí. "Budova byla v poměrně špatném stavu a prošla totální rekonstrukcí. Opravovaly se její nosné konstrukce, plášť i celý interiér," uvedla krajská policejní mluvčí Jana Bartíková. Policisté koupili už zrekonstruovanou budovu od původního vlastníka, kterým bylo Obchodní centrum Zlín. Na stavbě se opravilo obvodové zdivo a vyměnily se původní vchodové dveře. Velkých změn doznal také interiér. Celá budova byla vyztužena ocelovou konstrukcí, na kterou se použilo 160 tun oceli. Obměnila se rovněž všechna okna, dveře i sociální zařízení. Byla nainstalována protipožární signalizace. Ve druhém a třetím patře vznikly nové kancelářské prostory, prosklené příčky nahradil sádrokarton. Místnosti se dispozičně upravily tak, aby sloužily potřebám krajského ředitelství. Rekonstruovalo se ústřední vytápění včetně výměníkové stanice. Stavební firma citlivě zrenovovala původní baťovské zábradlí na schodišti budovy. Chodby zdobí historické fotografie.
Do nákupu zrekonstruovaného objektu policie investovala 88 milionů korun. "Stovky milionů se tak ušetřily díky tomu, že jsme ustoupili od původního návrhu stavět novou budovu v areálu územního odboru radnice na náměstí T. G. Masaryka. Z ekonomického hlediska vyšla investice do zrekonstruované budovy bývalého areálu Baťových závodů daleko úsporněji než výstavba nového objektu na zelené louce," poznamenala mluvčí Jana Bartíková.

Nové rozmístění zlínské policie
Ve 12. budově továrního areálu bude umístěno hlavní policejní ředitelství nového kraje. V původní policejní budově na náměstí T. G. Masaryka budou umístěna všechna oddělení služby kriminální policie a vyšetřování, dopravní policie a pohotovostní a eskortní oddíl. Na jaře by se odtud měla přestěhovat všechna odvětví, která jsou nejvíc vyhledávaná samotnými občany. Těm bude sloužit zejména velmi dobře přístupná budova v centru Zlína na třídě Tomáše Bati č. 44 (na křižovatce tř. T. Bati a ulice Hluboká), do které se přestěhuje obvodní oddělení Zlín, oddělení pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál a dopravní přestupky. Bude zde sídlit i odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Zmíněný objekt právě prochází rekonstrukcí, na kterou přispěl významnou částkou i Zlínský kraj. Policie ČR se do něj nastěhuje v první polovině roku 2010.

Policejní pracoviště na území kraje
Občané, kteří potřebují pomoc policie, najdou jejích územní odbory a služebny na území celého kraje, jak byli dosud zvyklí. Územní odbory policie najdou v každém ze čtyř okresních měst kraje. Každý územní odbor má dva vedoucí: vedoucího vnější služby a vedoucího služby kriminální policie a vyšetřování. Pod územní odbor patří v každém okresním městě také dopravní inspektorát a pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování. Ke konkrétním zásahům v terénu vyjíždějí zpravidla hlídky z jednotlivých obvodních oddělení policie. Ta jsou rozmístěna i v menších městech nebo velkých obcích kraje.
Pod územní odbor Kroměříž spadají obvodní oddělení policie v Bystřici pod Hostýnem, Holešově, Hulíně, Kroměříži, Morkovicích. Územní odbor Uherské Hradiště má obvodní oddělení v Bojkovicích, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodě a v Uherském Ostrohu.
Pod územní odbor Vsetín patří obvodní oddělení v Horní Bečvě, Horní Lidči, Jablůnce, Karolince, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.
A konečně územní odbor Zlín má svá obvodní oddělení policie ve Fryštáku, Luhačovicích, Napajedlích, Otrokovicích, Slavičíně, Valašských Kloboukách, Vizovicích a ve Zlíně.

Cizinecká policie
Služba cizinecké policie je liniově řízenou, vysoce specializovanou složkou Policie ČR. Plní úkoly související s povolováním vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území republiky v rozporu se zákonem, plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství včetně řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic nebo přeshraniční trestnou činnost.
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie sídlí v Brně. Inspektoráty cizinecké policie mají sídla ve Slavičíně (pro okresy Zlín a Kroměříž), v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Skupiny povolování pohybu pracují ve Zlíně, v Kroměříži, v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Detašovaná pracoviště má cizinecká policie ve Svatém Štěpánu (město Brumov-Bylnice), v Květné a v Horní Lidči.

Jak jsme na tom s kriminalitou?
V oblasti kriminality patří Zlínský kraj k nejméně zatíženým krajům a tím se staví v pořadí zatíženosti jednotlivých regionů republiky na poslední místo. V posledních letech docházelo k mírnému poklesu celkové kriminality. Skokový meziroční vzrůst kriminality v roce 2007 byl způsoben novelizací trestního zákona, která rozšířila počet trestných činů například o řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a řízení pod vlivem alkoholu.
"Problematickými oblastmi jsou zejména dopravní uzly s vysokou migrací osob, velká nákupní centra, sídliště, městské lokality s vyšší koncentrací nočních barů, restaurací, diskoték a heren a oblasti, v nichž žije větší počet společensky nepřizpůsobivých osob," konstatovala krajská policejní mluvčí.
Za hlavní příčiny kriminality lze podle ní považovat nezaměstnanost, nevhodné bytové podmínky, sociální deprivaci a vyloučení, rodinné problémy, ztrátu identity, náboženských a morálních hodnot či ztrátu sousedské soudržnosti.

Vojtěch Cekota

Policejní sbor měl dosud na území našeho kraje 1.200 příslušníků a 240 občanských zaměstnanců. Přibližně stovku míst, o která se počet pracovníků v kraji nyní zvyšuje, obsazují většinou současní zaměstnanci policie. Mnozí z nich přecházejí do Zlína z brněnské správy.

Čtenost článku: 1598

<<zpět