téma měsíce

Senioři v lavicích

04.01.2010 - redakce

Nabídka celoživotního vzdělávání UTB zahrnuje i programy univerzity třetího věku (U3V) určené pro seniory. Výuka v rámci U3V probíhá na UTB od roku 2002. Studium je koncipováno do dvouletých cyklů, sestavených z přednášek z různých vědních oborů.
V akademickém roce 2009/2010 mají senioři možnost navštěvovat přednášky v šesti cyklech: Dějiny a výtvarná umění – 1. ročník, Člověk a společnost – 1. ročník, Literárně-hudební cyklus – 1. ročník, Základy teorie státu a práva – 2. ročník, Fenomén Zlín – 2. ročník, a Duševní rozvoj a zdraví člověka – 2. ročník. Dále mají možnost seznámit se s počítačovou technikou v programech praktické výuky Internet a informační média – 1. a 2. ročník, a Počítače v praxi – 1. a 2. ročník. Praktickou výtvarnou tvorbou se mohou senioři zabývat ve speciálním cyklu Výtvarná umění – ateliérová praktika – 1. ročník.
Novinkou letošního roku je snížení věkové hranice, od kdy je možné se přihlásit ke studiu U3V. Ke studiu se mohou hlásit zájemci již od 50 let věku. Aktivně se k podpoře seniorského studia přidává také knihovna UTB, kde je možnost využití knižního fondu, přístupu k reprografické a výpočetní technice a také speciálních osobních konzultací (individuální pomoc). Kurzy univerzity třetího věku probíhají ve Zlíně i na detašovaných pracovištích UTB ve Vsetíně a v Kroměříži. Například ve Vsetíně studuje 20 seniorských posluchačů.
V současné době studuje na UTB ve Zlíně a na detašovaných pracovištích dohromady 590 seniorů. Podmínkou úspěšného absolvování jsou kromě docházky seminární práce. (vc)

Čtenost článku: 573

<<zpět