téma měsíce

Předvánoční čas solidarity a dobročinnosti

26.11.2009 - redakce

Tříkrálová sbírka. | Foto: archiv Charity Zlín

Konec roku bývá obdobím bilancování. A člověk si někdy položí otázku, zda za ním zůstalo něco hezkého. Nejen to, co byl z nějakého důvodu povinen vykonat nebo za co dostal zaplaceno, ale třeba i něco navíc, něco nezištného, nějaký dobrý skutek. Jestli byl schopen projevit nějaké úsilí, které překračovalo rovinu soutěžících ekonomických subjektů a tržních vztahů.

Jaké možnosti pro projevování dobročinnosti mimo okruh vlastní rodiny či známých máme ve Zlínském kraji? Lidé se mohou zapojit do různých humanitárních projektů především neziskových organizací nebo přispět finanční částkou do nejrůznějších sbírek.

Které sbírky se konají ve Zlínském kraji?
Seznam všech veřejných sbírek lze nalézt na internetových stránkách ministerstva vnitra na adrese http://aplikace.mvcr.cz/rady/sbirky/. Pokud jde o sbírky, které má v evidenci Krajský úřad Zlínského kraje, v době zpracování tohoto článku jich bylo třicet. Jejich úplný výčet by přesáhl rozsah této dvoustrany, proto uvádíme jen několik příkladů.

 • Charita Valašské Meziříčí získává sbírkou finanční prostředky na dokrytí mzdových nákladů a na provoz centra "Můžeš!", které jako jedno ze zařízení Charity Val. Meziříčí poskytuje handicapovaným lidem osobní asistenci a socioterapeutické, motivační a aktivizační služby. Sbírka je povolena od 1. dubna 2007 do 20. prosince letošního roku pro celé území ČR. Číslo účtu je 1856763309/0800.
 • Občanské sdružení pro výstavbu kaple P. Marie Růžencové v Traplicích pořádá sbírku za účelem přípravy, postavení a vybavení kaple v Traplicích. Termín je od 18. května 2007 do konce dubna 2010. Sbírka se koná na území obcí Traplice, Sušice, Jalubí, Velehrad, Staré Město. Číslo účtu je 214148027/0300.
 • Obec Sazovice je organizátorem sbírky pro finanční podporu léčebného programu nyní tříleté Báry Volfové, která trpí nemocí SMA. Sbírka je evidována pro území obce Sazovice do 11. ledna 2010. Bankovní účet je 4200104777/6800.
 • Město Kroměříž vybírá formou sbírky prostředky pro obnovu historických zahrad (památek UNESCO). Sbírka je evidována do 1. června 2010 pro území města, číslo účtu je 214769739/0300.
 • Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm získává sbírkou finanční prostředky na generální opravu expozičního objektu radnice a provedení prací v interiéru objektu kostela v areálu Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Sbírka je evidována do 14. srpna 2010. Číslo účtu je 43-12640267/0100.
 • IZAP – Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi" se sídlem ve Zlíně organizuje sbírku pro zajištění provozu chráněných dílen Netradičního centra Slunečnice a pracoviště pro pracovní zařazení mentálně a zdravotně postižených občanů. Sbírka platí pro celou ČR do 14. října 2010. Bankovní účet:
  27-9029820257/0100.
 • Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách bude sbírat prostředky pro obnovu hřbitova do 14. července 2011. Bankovní účet 175123547/0300.
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně shromažďuje až do 7. ledna 2012 finanční prostředky na provozní náklady azylového domu, linky důvěry a terénní asistenční služby v rodinách. Bankovní účet:196698286/0300.
 • Sdružení Labradoří pac z Dolního Němčí sbírá do pokladničky až do 1. června 2012 peníze pro canisterapii u zdravotně znevýhodněných dětí a osob s psychickými problémy.
 • Dětský domov a Základní škola Vizovice získávají finanční prostředky na vybavení PC učebny pro rozvoj vzdělání dětí a dovybavení dětského domova nábytkem. Sbírka je evidována do 15. prosince 2009. Číslo účtu: 1426505369/0800.
 • Do veřejné sbírky na pomoc obětem povodní 2009, kterou pořádá město Otrokovice od 20. července 2009, se mohou občané zapojit do konce tohoto roku. "Lidé mohou své příspěvky posílat na bankovní konto 43-5098170237/0100, nebo mohou využít pokladniček umístěných na vybraných místech, kterými jsou budova č.1 MěÚ Otrokovice, Otrokovická BESEDA, Městská knihovna Bahňák a Dům s pečovatelskou službou v místní části Kvítkovice. Pokladničky jsou k dispozici i na všech kulturních akcích pořádaných městem a Otrokovickou BESEDOU," upřesnila mluvčí radnice Lenka Krupková.
 • Petr, zájmové sdružení právnických osob Vsetín, má do 21. května 2012 registrovanou sbírku za záchranu zdraví a života Petra Čapáka a finanční a organizační zajištění domácí zdravotně ošetřovatelské péče v jeho bytě. Bankovní účet: 5105101302/4000.
 • Charita Zlín bude do 24. července 2012 sbírat peníze na podporu léčebného programu čtyřleté Anety Kolínkové. Bankovní účet: 179077146/0600.
 • Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí pořádá sbírku od letošního 26. října do 25. září 2012. Účet: 27-9987980297/0100.
 • Město Kunovice bude vybírat jen od letošního 29. listopadu do 6. ledna 2010 prostředky na humanitární a charitativní účely související s podporou Domova pro osoby se zdravotním postižením Na Bělince. Číslo účtu: 863803070487/0100.
  Sdružení Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích pořádá sbírku na stavbu kaple do 12. října 2012. Účet: 35-3080880637/0100.

Sbírka pro rodinná centra
"Vánoční sbírka určená pro rodinná centra DOMINO a AKROPOLIS se bude konat pod vánočním stromem na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti v době Adventu. Zahájení sbírky je stanoveno na 4. prosince, kdy bude současně rozsvícen vánoční strom. Sbírka potrvá do 21. prosince. Vybraná částka bude rozdělena na dva stejné díly pro obě rodinná centra," sdělil místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
V roce 2003, kdy byla veřejná sbírka uskutečněna poprvé, se vybralo 4.202,50 korun pro děti z Dětského domova v Uherském Hradišti. V následujícím roce si děti z výtěžku ve výši 12.634 Kč pořídily zimní sportovní výbavu. V roce 2005 a 2006 byla vánoční sbírka určena pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v nouzi v Uherském Hradišti-Véskách. Celkem se vybralo 12.816 korun, které byly použity na nákup elektrospotřebičů. V roce 2007 byl výtěžek sbírky 8.730 korun věnován opět dětem z Dětského domova v Uherském Hradišti. V loňském roce byla veřejná sbírka pořádána pro rodinná centra AKROPOLIS a DOMINO.

Samari chystá vánoční aukci
Občanské sdružení Samari připravuje třetí ročník tradiční vánoční aukce. Akce s názvem Pražští výtvarníci bengálským dětem se bude konat v pondělí 14. prosince od 18 hodin v expozici Baťova mrakodrapu. Půjde o dražbu originálů obrazů od pražských výtvarníků, jako jsou Naděžda Kotrčová, Viktorie Chaloupková, Jaroslav Šolc, Olga Stárková, Jan Krýsl, Olga Vyleťalová a další. Obrazy v celkové hodnotě 135.000 korun obstarala pražská spolupracovnice Karla Lažanská, sponzorka tří bengálských dětí. Její přátelé výtvarníci svá díla věnovali na podporu dětského vzdělávacího programu v Bangladéši a na nákup moskytiér.
"Bude to organizačně náročná akce, mohou se jí ale zúčastnit i méně majetní lidé, protože i ti si mohou pro radost zakoupit třeba nějakou pěknou reprodukci, a tím přispět na dobrou věc. Každý účastník dostane drobný dárek a bude také připraveno male pohoštění," řekla jednatelka Samari Alena Rusová. 

Vánoční růže
Sdružení rodičů a přátel onkologicky nemocných dětí Šance pořádá již tradičně v předvánočním čase akci "Prodej vánočních růží". Letos se koná již 12. ročník. "Výtěžek z prodeje typické vánoční květiny je zdrojem finančních prostředků, které jsou využity k vybavení nemocničního prostředí, aby co nejvíce připomínalo domácí atmosféru. To totiž po psychické stránce velmi pomáhá ke zmírnění utrpení a bolesti," vysvětlila Zdeňka Wasserbauerová ze sdružení Šance. "V září jsem navštívila onkologické oddělení olomoucké fakultní nemocnice, kde se léčí také dvanáctiletý chlapec z našeho regionu. Povídala jsem si s ním a upoutaly mě jeho výrazné veselé oči. Nedalo mi to, abych se nezeptala, jak je tam dlouho a jak se cítí. Odpověděl mi, že je v nemocnici zatím dva měsíce, ale připadá mu to, jako by tam byl teprve dva týdny, protože se díky počítači a internetu nenudí. To považuji za nejlepší odměnu pro každého, kdo se rozhodne touto cestou pomoci," sdělila Wasserbauerová. Nákupem živé květiny, která ozdobí vánoční stůl, lze přispět k léčbě vážného onemocnění dětí.
Prodejními místy budou: Krajský úřad Zlínského kraje (1. – 3. prosince od 9:00 do 16:00) a dále školy, školky, kostely, úřady. Nově též římskokatolický kostel na Jižních Svazích ve Zlíně (6. prosince po dopoledních bohoslužbách). Pomoc nemocným dětem můžete také při akci Rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích 27. listopadu od 16:30, kde bude parta dobrovolníků nabízet občerstvení za lidové ceny a veškerý takto získaný výdělek věnují Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Šance.

Vojtěch Cekota

 

Čtenost článku: 779

<<zpět