zpravodajství

Velká oprava silnice na Nedašovsku

23.10.2009 - redakce

Nedašovsko – Velká dopravní stavba s přeshraničním dosahem v hodnotě 275 milionů korun se připravuje na jihovýchodě Zlínského kraje. Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili projektový a finanční rámec pro rekonstrukci silnice III/50736: Brumov (ČR) – Červený Kameň (SR) včetně spolufinancování ve výši 27,5 milionu korun z prostředků kraje.
Silnice vede z Brumova-Bylnice přes Návojnou, Nedašov a Nedašovu Lhotu ke státní hranici. Je dlouhá 7,1 kilometru. Na slovenské straně tato trasa pokračuje v délce 5,1 kilometru do obce Červený Kameň. "Do konce listopadu chceme mít připravenou dokumentaci pro stavební povolení, podání žádosti o dotaci předpokládáme v prosinci. Přesný rozsah žádosti (rozsah plánované rekonstrukce) bude možné stanovit po vydání podmínek k podání žádosti o dotaci. Pokud vše dobře půjde, v polovině příštího roku by se mohlo začít stavět," uvedla náměstkyně ředitele pro investiční výstavbu Ředitelství silnic Zlínského kraje Jitka Škrabalová.
Projekt vzniká ve spolupráci s Trenčianským samosprávným krajem. Pětaosmdesát procent nákladů by měla pokrýt dotace z operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR. Jeho cílem je odstraňování bariér v příhraničním prostoru a rozšiřování rozvojového potenciálu území. Dotaci pět procent by měl poskytnout státní rozpočet.
Část silnice III/50736 ke státní hranici je v současné době v havarijním stavu. Prochází svážným územím. Zejména v zimě se místy větší vozidla a autobusy obtížně vyhýbají. Bude nutno vybudovat několik opěrných zdí. Celá trasa bude rozšířena převážně na šestimetrovou šířku, získá nový povrch, bude provedeno kompletní odvodnění silničního tělesa. V místech s nízkou únosností vozovky bude provedena zcela nová konstrukce. Pro zahájení stavebního řízení bude nutno ještě dořešit majetkoprávní vztahy. Důležitým dokumentem pro úspěšný projekt bude partnerská dohoda s dotčenými obcemi.  (vc)

Čtenost článku: 538

<<zpět