zpravodajství

Samosprávy chtějí prosadit silnici R55

05.10.2009 - redakce

Staré Město – Zástupci Zlínského a Jihomoravského kraje společně se starosty dvaceti měst a obcí podepsali koncem srpna ve Starém Městě deklaraci, aby urychlili uvažovanou výstavbu rychlostní komunikace R55 přes oblast s chráněnou ptačí oblastí Bzenecká Doubrava. Plánovaná rychlostní komunikace by měla ulevit přetížené silnici I/55, která prochází přes oba kraje. Signatáři poukazují na potřebu respektování požadavků na sociální, kulturní a ekonomický rozvoj území a v zájmu občanů regionu a v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje jihovýchodní Moravy požadují od zúčastněných stran, aby přípravu a realizaci tohoto rozvojového projektu urychlily. "Deklarací chceme vyjádřit, že vše, co bylo třeba posoudit a vyhodnotit při přípravě rychlostní komunikace R55, bylo uděláno. Naším zájmem je zahájení výstavby této komunikace, protože současný stav dopravní situace na této trase je neudržitelný," uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Zástupci samospráv se obávají, že hledání jiné trasy rychlostní komunikace mimo spornou oblast Bzenecké Doubravy by zahájení stavby silnice neúnosně oddálilo. (vc)

Čtenost článku: 484

<<zpět