úvodem

Úvodní slovo

05.10.2009 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák | hejtman Zlínského kraje

Vážení občané,

tento úvodník píši v době, kdy společností hýbe diskuse o tom, jak rozhodl Ústavní soud a v jakém termínu se budou konat volby do Poslanecké sněmovny.
Mezitím zaznívá od pana ministra financí apel na to, aby byl co nejvíce snížen deficit připravovaného státního rozpočtu a samozřejmě také na úrovni kraje začínáme sestavovat krajský rozpočet pro příští rok a je nám jasné, že na vše, co je požadováno, a co je potřebné udělat, nebudeme mít dostatek peněz. V letošním roce došlo proti skutečnosti minulého roku v daňové výtěžnosti k propadu o 290 milionů korun. To znamená, že jsme oproti 2,8 miliardy korun v daňových příjmech v roce 2008 klesli na 2,5 miliardy. V příštím roce to má být ještě o dalších 250 až 300 milionů méně, takže to už je samozřejmě výrazný propad téměř o dvacet procent. Situace, kdy je třeba vše snížit o pětinu, je velmi citelným zásahem do krajského rozpočtu. A to zvláště v době, kdy vnímáme, že u realizace investic, v nichž investorem bude Zlínský kraj, a které znamenají významnou nabídku práce pro lidi v našem regionu, nebude jiné řešení, nežli přistoupit k dofinancování rozpočtu úvěrem.
Naštěstí máme úvěrový rámec vyřízený u Evropské investiční banky a nyní bude záviset na politickém rozhodnutí, jak jej využijeme. Některé investice ještě bude třeba podrobit diskusi, zda je v tuto dobu realizovat či nikoliv, protože na jednu stranu budou mnozí zvažovat jejich naléhavost, zatímco druzí v nich budou vidět zdroj práce jak v oblasti stavebnictví, tak i v dalších oborech.
Co se týká krajského rozpočtu na příští rok, museli jsme přistoupit také k určitým restrikcím podpory obcí. V letošním roce tato podpora krácena nebyla, ale tak jako obce, i kraj se nyní soustřeďuje na to, aby měl dostatek finančních prostředků na spolufinancování k těm, které lze získat z evropských zdrojů.
Vážení občané, v době, kdy budete číst tyto řádky, bude asi zřejmé kdy půjdeme k volbám do Poslanecké sněmovny a budeme mít i více informací důležitých pro tvorbu našeho rozpočtu, který ostatně budeme schvalovat až v prosinci. Pokud ovšem bude schválen státní rozpočet.
Pevně věřím, že se nám nakonec podaří nalézt takové řešení, které bude ku prospěchu občanů našeho kraje.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

Čtenost článku: 503

<<zpět