zpravodajství

Zprávičky z kraje

28.08.2009 - redakce

Kraj podpoří služby sociální prevence
Zlínský kraj – Celkovou částkou téměř 257 milionů korun podpoří Zlínský kraj v následujících dvou letech služby sociální prevence, které jsou poskytovány lidem ohroženým sociálním vyloučením. Peníze se kraji podařilo získat díky projektu, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Jedná se o unikátní projekt, který dosud ve Zlínském kraji nebyl realizován a díky němuž dojde k významným změnám v zajištění dostupnosti, kvality a efektivity poskytování vybraných služeb sociální prevence. Na území kraje tak bude zajištěna síť těchto typů sociálních služeb: azylové domy, nízkoprahová denní centra, terénní programy, sociální rehabilitace, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny a intervenční centra. Smyslem je napomoci cílovým skupinám osob plně se zapojit do společnosti a tak jim napomoci k návratu na trh práce. Více o projektu na www.kr-zlinsky.cz v sekci Sociální oblast.

Obec postaví nový sportovní areál
Pitín – Nový sportovní a rekreační areál s tenisovými kurty, restaurací s ubytovnou a dalším potřebným zázemím chce vybudovat obec Pitín. Stavba sportovního areálu, který vznikne v blízkosti tamního fotbalového hřiště, přijde na zhruba 20 milionů korun. Obec se ale bude na hrazení jedné z největších investic za poslední roky podílet jen zčásti, většinu peněz získala formou dotace. Areál bude mít návaznost na cyklistickou beskydsko-karpatskou magistrálu. Kromě místních lidí by měli areál hojněji využívat také obyvatelé nedalekých Bojkovic. Dokončení se plánuje na závěr roku 2010.

Město pokračuje v opravách zámku
Holešov
– Úvěr 15 milionů korun pomůže městu Holešov v jeho záměru pokračovat v opravách místního zámku. Radnice koupila raně barokní památku v roce 2005 od soukromého vlastníka, postupně ji rekonstruuje a otevírá veřejnosti. Letošní investice si vyžádají přibližně 75 milionů korun. Celkem první etapa oprav přijde zhruba na 169 milionů korun. Na začátku února vedení města představilo veřejnosti zrekonstruované společenské sály. Kompletní rekonstrukce objektu, zahrady a přilehlé obory přijde na 500 milionů korun. Rekonstrukcí zámku město získá kulturní a společenské centrum, které v Holešově zatím chybí. V suterénu vznikne restaurace, kavárna či cukrárna, ve sklepě hudební klub. Některé sály budou sloužit ke společenským akcím, jako jsou například plesy.

Čtenost článku: 566

<<zpět